Roosi tn 2 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõude tutvustamine

Haapsalu Linnavalitsusele on esitatud EHR-i kaudu taotlus projekteerimistingimuste saamiseks  Roosi tn 2 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.   

Kinnistul kehtib Ridala Vallavolikogu 19.12.2001 otsusega nr 44 kehtestatud Paralepa alevikus Männiku tee, Kiltsi tee, Lille tänava ja magistraalkraavi vahelise ala detailplaneering. Ehitusseadustiku § 27 lg 1 p1 kohaselt võib kohalik omavalitsus ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks anda detailplaneeringut täpsustavaid projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu koostamisest on möödas üle viie aasta.

Projekteerimistingimustega ei muudeta detailplaneeringuga kinnistule määratud ehitusõigust, vaid täpsustatakse arhitektuurseid hoonestustingimusi ja hoonestusala asukohta.

Projekteerimistingimustega nihutatakse hoonestusala kaugust 1,7m võrra Roosi tänava idapoolset piirist Rohuküla mnt poolse piiri poole. Hoonestusala suurendatakse Roosi tänava põhjapoolse piiri poole 1m võrra (5m asemele 4m) ja 1,7m võrra Roosi tn 4 piiri poole, nii et piirini jääb 8,3m. Hoonestusala nihutamise ja suurendamisega ei rikuta naaberkinnistute õigusi, tuleohutuskujasid, ei halvenda tänavate kasutust.

Hoonestusala suureneb 50m2 võrra, mis on alla 10% planeeritud hoonestusalast.

Ettepanekuid ja vastuväiteid  projekteerimistingimuste eelnõu kohta, saab esitada hiljemalt 15.04.2020 aadressile Posti 34, Haapsalu või e-postile: anu.joost@haapsalulv.ee.

Selgitusi saate soovi korral küsida linnaarhitekt Anu Joostilt telefoni 47 25316.

Eelnõu "Detailplaneeringut täpsusta/documents/377464/27222126/EELN%C3%95U+Detailplaneeringut+t%C3%A4psustavate+projekteerimistingimuste+andmine+%28Roosi+tn+2+Haapsalu+linn%29.rtf/d5d6b63b-69fc-4829-a213-d033b8155dddvate projekteerimistingimuste andmine elamu ehitusprojekti koostamiseks (Roosi tn 2, Paralepa alevik, Haapsalu linn)"
Projekteerimistingimuste eelnõu
Eskiis
Hoonestusala muudatused

Kalmistu tn 3a kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine

Haapsalu Linnavalitsusele on esitatud EHR-i kaudu taotlus detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste saamiseks ärihoone püstitamiseks Kalmistu tn 3a kinnistule.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamust projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha hiljemalt 17.12.2019 aadressile Posti 34, Haapsalu  või e-postile: anu.joost@haapsalulv.ee.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem
Detailplaneeringu põhijoonis
Korralduse eelnõu

Projekteerimistingimused Kiltri tee 2, Rohuküla kinnistule üksikelamu püstitamiseks.

Haapsalu Linnavalitsusele on esitatud EHR-i kaudu taotlus projekteerimistingimuste saamiseks Kiltri tee 2, Rohuküla kinnistule üksikelamu püstitamiseks.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamust projekteerimistingimuste eelnõu kohta. palume seda teha hiljemalt 10.11.2019. aadressile Posti 34, Haapsalu või e-postile hlv@haapsalulv.ee.

Selgituse saate soovi korral küsida linnarhitekt Anu Joostil anu.joost@haapsalulv.ee

Eelnõu
Projekteerimistingimused
Skeem

Projekteerimistingimused Ranna tee 1//Paralepa puhkeala kinnistule seikluspargi rajamiseks ja seda teenindava hoone püstitamiseks

Haapsalu Linnavalitsusele on esitatud EHR-i kaudu taotlus projekteerimistingimuste saamiseks Ranna tee 1//Paralepa puhkeala kinnistule seikluspargi rajamiseks ja seda teenindava hoone püstitamiseks.

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamust projekteerimistingimuste eelnõu kohta. palume seda teha hiljemalt 10.11.2019. aadressile Posti 34, Haapsalu või e-postile hlv@haapsalulv.ee.

Selgituse saate soovi korral küsida linnarhitekt Anu Joostil.

Eelnõu
Projekteerimistingimused
Asendiskeem

Posti tn 30 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõude tutvustamine

Haapsalu Linnavalitsusele on esitatud EHR-i kaudu taotlus projekteerimistingimuste saamiseks  Posti tn 30 kinnistule olemasoleva ärihoone laiendamiseks.   

Kui soovite linnavalitsusele esitada oma arvamust projekteerimistingimuste eelnõu kohta, palume seda teha hiljemalt 23.10.2019. aadressile Posti 34, Haapsalu või e-postile: anu.joost@haapsalulv.ee.

Selgitusi saate soovi korral küsida linnaarhitekt Anu Joostilt telefoni 47 25316.

Korralduse EELNÕU "Täpsustavate projekteerimistingimuste andmine(Posti tn 30)

Lisa: projekteerimistingimused
Lisa: asendiskeem