Koostööprojekt „Noored maale“ on leidnud kaasa mõtlemist ning tunnustust majandusõpetajate seas.

Ettevõtlusõppe programm „Edu ja Tegu" kajastas koostööprojekti

Koostööprojekt „Noored maale" on leidnud kaasa mõtlemist ning tunnustust majandusõpetajate seas.

https://ettevotlusope.edu.ee/syndmus/laanemaa-ettevotjad-said-tallinna-opilastelt-ideid-ja-nouandeid/

https://www.facebook.com/ettevotlusope/

Koostööprojekt jätkub sügisel.

Noorte ideed ettevõtetele kulude vähendamiseks ja tulude suurendamiseks

 

Kogukondade, linnavalitsuse, maapiirkonna väikeettevõtjate ja koolinoorte koostööprojekti „Noored maale" võib julgelt pidada edukaks ja tutvustamist väärivaks. See on leidnud kõlapinda majandusõpetajate seas ning kajastatakse selle aasta 21. nädalal ka nende väljaandes.

 

Maapiirkonna ettevõtjate valudele ja võludele on tulnud  kaasa elamas Tallinna 32. KK kaks majandussuuna klassi ( 10 kl ja 11. kl 64 õpilasega, majandusõpetaja Tiina Saar).

 

Reedel, 17. aprillil, esitlesid 11. klassi töögrupid läbi digitaalse  platvormi oma hinnanguid ettevõtete kulude kohta ning tegid ettepanekuid, kuidas tulusid suurendada. Ettevõtetele koostatud äriplaane tulevad nad tutvustama sügisel, siis juba võimalusel kohapeale.

 

Hindame väga, et talupidajad/väikeettevõtjad noorte õppimisse nii tõsiselt suhtuvad. Videokonverentsil osalesid kõik koostööd alustanud ettevõtjad. Nad tunnustasid noori nende värskete ideede ja ettepanekute eest. Esitlused lisatud teemana „Noorte ideed ettevõtetele kulude vähendamiseks ja tulude suurendamiseks". Eelnevalt olid noored kohtunud ettevõtjatega Puise Nina Külalistemajas.

 

Loodame väga, et kahe klassitäie linnanoorte seast leiavad mõnedki oma kutsumuse maaettevõtluses. 

 

Lühike ülevaade projektist  „Noored maale"

Oktoober 2018 –„Noored maale I" 
10. kl majandussuuna õpilased kohtusid seltsimajades kogukondade esindajatega, tegid uurimustööd, tutvusid linna arengukavaga, kohtusid  linnapeaga, viisid läbi küsitlusi.
Esitlused „Noorte ideed ettevõtluse arendamiseks maal"

 

November 2019 - „Noored maale II"
Uued 10. kl õpilased külastasid Läänemaa O.T.T. Talupoodi ja liikmeid. Tutvusid kohaliku tootearendusega taludes.

 

Detsember 2019 – Noored esitlesid linnavalitsuse saalis turundusideid toodetele ning koostasid logod Talupoele ja   talutoodetele.
Esitlused „Noorte ideed kohaliku toote turundamiseks"

 

Märts 2020 – „Noored maale III"
 11. kl (esimeses projektis osalenud 10 kl õpilased) kohtusid Puise Külalistemajas maapiirkonna   väikeettevõtjatega ning otsisid töörühmades ideid tulude suurendamiseks ning kulude vähendamiseks.
Esitlused „Noorte ideed ettevõtetele kulude vähendamiseks ja tulude suurendamiseks"

 

 

Noorte esitlused avanevad pildil klikates!