Maa- ja planeerimine

Osakonna ülesandeks on linna arengukava ja üldplaneeringu koostamine ja kaasajastamine;  planeeringute (üldplaneering, teemaplaneering, detailplaneering), maaküsimuste (maa kasutamine, maakorraldus, maade maksustamise, maa hindamine, maareform, linna geodeetiline põhivõrk, kohanimede määramine) ja arendusprojektide menetlemine ning linna planeerimis-, kujundus-, arendus- ja muinsuskaitsealaste küsimuste lahendamine Haapsalu linnas.

Kalmistute ja tänavavalgustussüsteemide haldamine ning erinevate registrite ja andmebaaside pidamine.

Hajaasustuse programmi ja muinsuskaitse toetuste taotluste nõustamine, menetlemine ja ellu viimise koordineerimine. Riigihanked nimetatud valdkondades.

 

Ametikoht Nimi Ametijuhend Kontakttelefon E-post Vastuvõtt
Aselinnapea Helen Rammu  

472 4447,
529 1959

helen.rammu{ätt}haapsalulv.ee E-R kokkuleppel
Maakorraldaja Tiit Kirs Ametijuhend 452 5308
5196 6528
tiit.kirs{ätt}haapsalulv.ee E-R kokkuleppel
Maaspetsialist Marju Kohtring Ametijuhend 472 5322 marju.kohtring{ätt}haapsalulv.ee E-R kokkuleppel
Linnageodeet Peep Aedviir Ametijuhend

472 5335,
5300 7008

peep.aedviir{ätt}haapsalulv.ee E-R kokkuleppel

Linnaarhitekt (asendaja)

Riina Nedzelskiene     

Ametijuhend

525 8025

 

riina.nedzelskiene{ätt}haapsalulv.ee N-R  kokkuleppel
Linnakeskkonnaspetsialist Briti Klimberg Ametijuhend 472 4449,
5389 3591
briti.klimberg{ätt}haapsalulv.ee E-R kokkuleppel
Planeeringuspetsialist Alice Laanemägi Ametijuhend 5865 5058
 

alice.laanemagi{ätt}haapsalulv.ee

E-R kokkuleppel
Arenguspetsialist Ülla Paras Ametijuhend 472 5346,
5346 2673
ulla.paras{ätt}haapsalulv.ee E-R kokkuleppel
Projektijuht  Gerda Algre   5351 3525 gerda.algre{ätt}haapsalulv.ee kokkuleppel