Huvihariduse ja huvitegevuse toetuste taotlemine SPOKUS.

Tegemist on Haapsalu linna iseteenindusega, kus on võimalik esitada kõiki taotlusi elektrooniliselt. Iseteenindus kiirendab menetlemise protsessi ja vähendab vigaste taotluse arvu. Taotluste esitamine elektrooniliselt on mugav ja kiire.

Iseteenindusel on olemas ühenduvus Rahvastikuregistriga. Kõik esitatatud taotlused registreeritakse automaatselt dokumendiregistris.

Taotlustega tutvumiseks vaata infot siit

 

Võimalus esitada  

 

Haapsalu linnvalitsus kuulutab välja konkursi 2021. aasta huvihariduse ja huvitegevuse riikliku rahastuse täiendava toetuse jagamiseks Haapsalu linnas tegutsevatele huviharidust ja huvitegevust pakkuvatele juriidilistele isikutele ja Haapsalu linna üldharidus- ja huvikoolidele.

Riikliku lisatoetuse eesmärk on parandada huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalemisvõimalusi kultuuri-, spordi-, loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonnas. Sihtgrupp on 7-19 aastased noored Haapsalu linnas.

Täiendavat toetust saab taotleda järgmistele suundadele:

  • 2020. aasta huvihariduse  ja huvitegevuse toetuse abil alustaud tegevuste jätkamine 2021. aastal;
  • uute huviringide loomine, mitmekesistamine ja kättesaadavuse parandamine;
  • huvikooli uute õppe- või ainekavade käivitamine ja läbiviimine;
  • erivajadustega lastele huvitegevuse pakkumine.

Toetust saab taotleda järgmistele tegevustele:

1. juhendajate töötasude katmiseks;

2. juhendajate ja/või osalejate transpordikulude katmiseks;

3. vajalike õppevahendite soetamiseks;

4. noore osalemise takistuste eemaldamiseks ( transport, noore isiklikud vahendid, osavõtutasud, võistlustel osalemise kompenseerimine).

Toetust ei saa taotleda järgmistele tegevustele:

1. ehitustegevuseks;

2. ruumide ostmiseks

3. sõiduvahendite ostmiseks;

4. hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumiseks;

5. linna eelarvest kaetavate kulude tasumiseks.

Taotlus tuleb esitada vormikohaselt ja allkirjastatuna aadressile hlv@haapsalulv.ee või Urve.Sarapik@haapsalulv.ee

Info: Urve.Sarapik@haapsalulv.ee; 47 24 454

Haapsalu linna huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Lisa 1 Taotlus huvihariduse ja huvitegevuse toetus 2021

Lisa 2 Aruande vorm huvihariduse ja huvitegevuse toetuse 2020. aasta kasutamise kohta

Huvihariduse ja huvitegevuse tegevuste kava 01.01.2020-31.12.2020