Haapsalu linna teenused ja toimingud

Olete sisenenud Haapsalu linna  teenuste ja toimingute keskkonda. Võimalus on esitada nii elektroonselt kui ka blanketil. Failid asuvad teenuse kirjelduse all.

Hetkel on järk-järgult kasutusele võetud iseteeninduskeskkond SPOKU.
Iseteeninduskeskkonnas on taotluste esitamine mugav ja kiire, samuti on kiirem taotluste menetlusse võtmine, sest enamik iseteeninduses esitatud taotlustest jõuab otse valdkonnaga tegeleva spetsialisti töölauale.

Spokus saab esitada kultuuri, spordi, noorsootöö, huvihariduse ja -tegevuse ning kogukonnatöö elektroonilisi taotlusi. Samuti avalike üritustega seotud avaldusi. Lisandunud on jäätmeveo vabastuse ja ühise jäätmeveo taotlus ning raieloa taotlus.

Veel on võimalik esitada spokus sotsiaalvaldkonna elektroonilised taotlused.

Haridusvaldkonna elektroonilised taotlused on ARNO keskkonnas

Iseteeninduskeskkonna kasutamiseks peab arvutis olema uusim ID-kaardi tarkvara. Infosüsteemi sisselogimiseks on vaja kehtivat ID-kaarti ja PIN-koode.

 Mitmeid toiminguid on võimalik taotleda  riiklike registrite andmetega eeltäidetud  vormide kaudu. Selleks on  vajalik kehtiv ID kaart ja PIN1, PIN2 olemasolu ning arvutisse peab olema installeeritud ID kaardi tarkvara https://installer.id.ee/.