Haapsalu linna noortevolikogu

Noortevolikogu on Haapsalu Linnavolikogu juures tegutsev noorte esinduskogu, mis esindab Haapsalu noorte huve. Noortevolikogu lähtub oma töös Eesti Vabariigi seadustest, linnavolikogu ja linnavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.
Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete oma algatusel ja ühistegevustel.
Noortevolikogul on oma sümboolika ja selle kasutamise ainuõigus. 

Linnavolikogu konsulteerib noortevolikoguga linna noorsootöö kavandamisel, teostamisel ja hindamisel. Noortevolikogu ettepanekud on linnavolikogule ja linnavalitsusele soovitusliku iseloomuga.

Noortevolikogu valimise kord, eesmärgid ja ülesanded on kirjeldatud noortevolikogu põhimääruses.

 

Kontaktinfo

haapsalu.noortevolikogu@gmail.com