Hea noor kandideeri noortevolikogusse! 

KANDIDEERIMISAVALDUS 

 

Mis on noortevolikogu?

Noortevolikogu eesmärk on kaitsta ja esindada noorte huvisid linnas, rääkida kaasa linna noorsootöö korralduslikes küsimustes, julgustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori linnaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse. Noortevolikogu on Haapsalu Linnavolikogu juures tegutsev noorte esinduskogu, mis esindab Haapsalu noorte huve. Noortevolikogu lähtub oma töös Eesti Vabariigi seadustest, volikogu ja Haapsalu Linnavalitsuse õigusaktidest ning Haapsalu noortevolikogu põhimäärusest. Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete oma algatusel ja ühistegevustel.

Kandidatuuri esitamine!

Noortevolikogusse kandideerimis- ja valimisõigus on Haapsalu linnas elavatel või õppivatel noortel vanuses 14-26 aastat. Alates 18- ndast eluaastast on nõutav elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel Haapsalu linn, v.a statsionaarsetel üliõpilastel Eesti ülikoolides.

Kandidatuuri esitamise periood 19.12.2022 - 02.01.2023.

Kandideerimisavaldus SIIT

Avaldusi võetakse vastu elektrooniliselt e-mailile urve.sarapik@haapsalulv.ee.

Enne kandidatuuri esitamist loe kindlasti läbi Haapsalu Noortevolikogu põhimäärus, mille leiad SIIT

Kandideerimisperiood

Haapsalu Noortevolikogu kandidaatide nimekiri ja kandideerimisavaldused avalikustatakse  Haapsalu linna veebilehel. Kandidaatidel on õigus juba pärast avalduse esitamist alustada enda kandidatuuri tutvustamisega.

Valimiste ajal

Valimispäevadel ei ole lubatud teha aktiivset agitatsiooni. Aktiivne agitatsioon on seaduse mõistes aktiivne tegevus, mis on suunatud rohkem kui ühele inimesele. Selle all mõeldakse aktiivset valijate veenmist ja seisukohtade ning programmide selgitamist. Aktiivse agitatsiooni keeld on üldine ning ei sõltu hääletamise kellaaegadest. Ei ole lubatud jagada valimisreklaame, kutsuda üles valima mõne kandidaadi poolt ega kanda valimisreklaamiga riietust. Aktiivse agitatsiooni alla ei kuulu vestlus korraga ühe inimesega kas suuliselt või kirjalikult.

Valimisjaoskonnad

 

Valimisperiood

Haapsalu noortevolikogu valimised toimuvad 23.01.-29.01.2023

Valmistulemused

Valimistulemused kinnitatakse volikogu poolt valimisjärgsel istungil.

Valituks osutuvad 7 kuni 13 enim hääli saanud kandidaati või kõik hääli saanud kandidaadid kui kandidaate on vähem kui 13. Kui kaebusi ei ole laekunud, kinnitab valimiskomisjon valimistulemused oma protokolliga. Protokollis avalikustatakse valituks osutunute nimekiri.

Valimiskomisjon

Haapsalu Noortevolikogu valimisi korraldab Haapsalu linnavalitsuse poolt kinnitatud valimiskomisjon:

  • Urve Sarapik noorsootööspetsialist
  • Madli Uuemäe noorsootöötaja
  • Käthlyn Saar noorsootöötaja
  • Kairi Õunaid noorsootöötaja
  • Ludmilla Jampolskaja
  • Reelika Ender Haapsalu Huvikeskuse Direktor

Info: Urve.Sarapik@haapsalulv.ee või 47 24 454