Haapsalu linna noortevolikogu valimistulemused

Haapsalu linna noortevolikogusse kandideeris 11 noort. Valimstulemused on kinnitatud Haapsalu linna noortevolikogu valimiskomisjoni 30.01.2021. a protokolliga alljärgnevalt:

1. Mihkel Palk                                   (1) poolthäält

2. Dagmar Toffer                              (11) poolthäält

3. Rasmus Kuslap                             (8) poolthäält

4. Jane-Anett Riibak                         (7) poolthäält

5. Gert Sasse                                    (7) poolthäält

6. Märt Õiglas                                   (7) poolthäält

7. Rahel Aurelia Strauss                  (9) poolthäält

8. Julia Snigurskaja                           (5) poolthäält

9. Diana Snigurskaja                        (8) poolthäält

10. Marko Suitsberg                         (2) poolthäält

11. Erko Puskar                                 (6) poolthäält

 

Haapsalu linna noortevolikogu
valimiskomisjon

Hea Haapsalu linna Noortevolikogu hääletaja!

Valimiskomisjon 27.01.2021 koosolekul otsustas, et tagatud oleks võrdle kohtlemine, siis Haapsalu linna noortel, kes on sunnitud viibima isolatsioonis ja on keelatud liikuda, antakse  võimalus Haapsalu linna Noortevolikogu valimistel kodus hääletada.

Selleks, et isolatsioonis olevad noored saaksid kodus hääletada otsustati alljärgnevalt:

1. Kodus hääletamine viiakse läbi noortele, kes on avaldanud soovi noortevolikogu hääletamisel osaleda.

2. Hääletamissoovist antakse teada ajavahemikul 28.01.- 29.01.2021 kell 9.00 kuni 17.00 telefoni teel 47 24 454 või e-postiga urve.sarapik@haapsalulv.ee.

3. Valimikomisjon registreerib kodus hääletamise laekunud avaldused.

4. Kodus hääletaja annab teada aadressi ja mobiili nr, et volikogu komisjonil oleks võimalik kodus hääletamise aeg kokku leppida.

5. Kodus hääletamine viiakse läbi ajavahemikul 30.01.2021 kell 12.00 kuni 16.00 kahe valimiskomisjoni liikme poolt.

6. Kodus läbiviidava salajase hääletamise protseduuri eest vastutavad valimiskomisjoni liikmed.

 

Hea noor pea kinni kinni Terviseameti nõuetest! 

Püsime terved!

Haapsalu linna Noortevolikogu kandideerimisnimekiri 2021

Haapsalu Noortevolikogu soovisid kandideerida ja esitasid avaldused  

 1. Mihkel Palk
 2. Dagmar Toffer
 3. Rasmus Kuslap
 4. Jane-Anett Riibak
 5. Gert Sasse
 6. Märt Õiglas
 7. Rahel Aurelia Strauss
 8. Julia Snigurskaja
 9. Diana Snigurskaja
 10. Marko Suitsberg
 11. Erko Puskar

Kandidaatidel on õigus juba pärast avalduse esitamist alustada enda kandidatuuri tutvustamisega.

Haapsalu Noortevolikogu valimised 2021

 

Infopakett kandideerivale noorele 

Mis on noortevolikogu?

Noortevolikogu eesmärk on kaitsta ja esindada noorte huvisid linnas, rääkida kaasa linna noorsootöö korralduslikes küsimustes, julgustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori linnaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse. Noortevolikogu on Haapsalu Linnavolikogu juures tegutsev noorte esinduskogu, mis esindab Haapsalu noorte huve. Noortevolikogu lähtub oma töös Eesti Vabariigi seadustest, volikogu ja Haapsalu Linnavalitsuse õigusaktidest ning Haapsalu noortevolikogu põhimäärusest. Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete oma algatusel ja ühistegevustel.

Valimiste ajakava

21.12.2020                              Valimiste avamine

21.12.2020 kuni 14.01.2021    Kandideerimisavalduste vastuvõtt

15.01 2021                              Kandideerimisnimekirjade avaldamine

29.01.2021                              Valimispäev

30.01.2021                              Valimispäev

Kandidatuuri esitamine

Noortevolikogusse kandideerimis- ja valimisõigus on Haapsalu linnas elavatel või õppivatel noortel vanuses 14-26 aastat. Alates 18- ndast eluaastast on nõutav elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel Haapsalu linn, v.a statsionaarsetel üliõpilastel Eesti ülikoolides.

Avaldusi võetakse vastu elektrooniliselt emailile urve.sarapik@haapsalulv.ee kuni 14.01.2021 kell 23.59

Paberkandjal Haapsalu linnavalitsuses kuni 14.01.2021 kell 16.00.

Kandidaadil on õigus avaldusest loobuda hiljemalt 14.01.2021 kell 23.59 teavitades sellest e- mailile urve.sarapik@haapsalulv.ee.

Enne kandidatuuri esitamist loe kindlasti läbi Haapsalu Noortevolikogu põhimäärus, mille leiad SIIT

Kandideerimisperiood

Haapsalu Noortevolikogu kandidaatide nimekiri ja kandideerimisavaldused avalikustatakse 15.01.2020 Haapsalu linna veebilehel. Kandidaatidel on õigus juba pärast avalduse esitamist alustada enda kandidatuuri tutvustamisega.

Valimiste ajal

Valimispäevadel ei ole lubatud teha aktiivset agitatsiooni. Aktiivne agitatsioon on seaduse mõistes aktiivne tegevus, mis on suunatud rohkem kui ühele inimesele. Selle all mõeldakse aktiivset valijate veenmist ja seisukohtade ning programmide selgitamist. Aktiivse agitatsiooni keeld on üldine ning ei sõltu hääletamise kellaaegadest. Ei ole lubatud jagada valimisreklaame, kutsuda üles valima mõne kandidaadi poolt ega kanda valimisreklaamiga riietust. Aktiivse agitatsiooni alla ei kuulu vestlus korraga ühe inimesega kas suuliselt või kirjalikult.

Valimisjaoskonnad

Haapsalu noortevolikogu valimised toimuvad 29.01.–30.01.2021.

29.01.2021 saab hääletada oma lemmikkandidaadi poolt valimisjaoskondades:

Läänemaa Ühisgümnaasium kell 9:00 –12:00

Haapsalu Põhikool kell 10:35-11:10 ja 11:55-12:30

Ridala Põhikool kell 9:00 – 12:00

30.01.2020 Widemanni Avatud Noortekeskuses 12:00 – 16:00

Valmistulemused

Valimistulemused kinnitatakse valimiskomisjoni poolt 30.01.2021

Valituks osutuvad 7 kuni 13 enim hääli saanud kandidaati või kõik hääli saanud kandidaadid kui kandidaate on vähem kui 13. Kui kaebusi ei ole laekunud, kinnitab valimiskomisjon valimistulemused oma protokolliga. Protokollis avalikustatakse valituks osutunute nimekiri.

Valimiskomisjon

Haapsalu Noortevolikogu valimisi korraldab Haapsalu linnavalitsuse poolt  kinnitatud valimiskomisjon:

Urve Sarapik noorsootööspetsialist;

Katrin Nuuternoorsootöötaja;

Kati Vidrik noorsootöötaja;

Jaanika Miller noorsootöötaja.

Info: Urve.Sarapik@haapsalulv.ee või 47 24 454 

 

Kandideerimisavalduse leiad SIIT