Huvihariduse ja huvitegevuse toetuste taotlemine SPOKUS.

Tegemist on Haapsalu linna iseteenindusega, kus on võimalik esitada kõiki taotlusi elektrooniliselt. Iseteenindus kiirendab menetlemise protsessi ja vähendab vigaste taotluse arvu. Taotluste esitamine elektrooniliselt on mugav ja kiire.

Iseteenindusel on olemas ühenduvus Rahvastikuregistriga. Kõik esitatatud taotlused registreeritakse automaatselt dokumendiregistris.

Taotlustega tutvumiseks vaata infot siit

 

Võimalus esitada  

 

Haapsalu linnvalitsus kuulutab välja konkursi 2024. aasta huvihariduse ja huvitegevuse riikliku rahastuse toetuse jagamiseks Haapsalu linnas tegutsevatele huviharidust ja huvitegevust pakkuvatele juriidilistele isikutele ja Haapsalu linna üldharidus- ja huvikoolidele.

Riikliku lisatoetuse eesmärk on parandada huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalemisvõimalusi kultuuri-, spordi-, loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonnas. Sihtgrupp on 7-19 aastased noored Haapsalu linnas.

TOETUSE EESMÄRGID:
1. kavandatud tegevuse läbiviimine peab olema regulaarne, järjepidev ning jätkusuutlik (vähemalt 6 kuni 9 kuud );
2. luuakse täiendavaid võimalusi huvialaringide mitmekesistamiseks Haapsalu linnas;
3. luuakse võimalusi hariduslike erivajadustega laste osalemiseks huvihariduses ja huvitegevuses;
4. suurendatakse huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavust;
5. pakutakse huviharidust ja huvitegevust rohkemale arvule noortele.

TOETATAVAD TEGEVUSED:
1. juhendajate töötasude katmiseks;
2. juhendajate ja/või osalejate transpordikulude katmiseks;
3. vajalike õppevahendite soetamiseks;
4. muu põhjendatud kulu katmiseks.

Toetust ei saa taotleda järgmistele tegevustele:
1. ehitustegevuseks;
2. ruumide ostmiseks ja rentimiseks;
3. sõiduvahendite ostmiseks;
4. hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumiseks;
5. valla eelarvest kaetavate kulude tasumiseks.

Täpsemalt tutvuda Haapsalu linna huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korraga SIIT!

Huvihariduse taotluse esitamise tähtaeg kuni 15.12.2023.

Info: Urve.Sarapik@haapsalulv.ee; 47 24 454

 

Taotlus SPOKU kaudu mitte esitamisel tuleb esitada vormikohaselt ja allkirjastatuna aadressile hlv@haapsalulv.ee või Urve.Sarapik@haapsalulv.ee

Lisa 1 Taotlus huvihariduse ja huvitegevuse toetu

Lisa 2 Aruande vorm huvihariduse ja huvitegevuse toetuse  kasutamise kohta