Maire Vilbas – Haapsalu maakogukondade seltside hingehoidja

29.juuni õhtul oli Asuküla seltsimaja juures parasjagu saginat. Olime kokku saanud  Asuküla seltsimaja õuel ja meie kohtumise ajendiks oli Maire.

Maire on Haapsalu maakogukondade seltside hingehoidja. 

Maire on meie kõigi jaoks alati olemas, tulemas, andmas ja aitamas - nii  seltse, seltsingud kui ettevõtlikke inimesi.

Mairet teavad ka Tallinna koolinoored, kes kutsuvad teda nimega - Meie Haapsalu Vanaema. Tänu Mairele tuntakse koolinoorte seas siinseid väikeettevõtjaid.

Haapsalu kogukonnatöö spetsialistina on Maire seotud Eesti Külaliikumine Kodukant Vabatahtliku Seltsilise projektiga ning ära tuleb märkida ka see, et Maire kanda on selle aasta aprilli lõpust alates iganädalane Haapsallu saabunud Ukraina sõjapõgenike „Kohtumiste kohviku" korraldamine.

Leidsime, et kiires elutempos võiks Maire vahel tööhoogu maha võtta ning arvasime, et Asuküla seltsimaja õu on just temale sobiv inspiratsioonipeatus.

Meie mõte oligi see, et Maire, kes teistele tunnustust ja tänu jagab seda ka teistelt saaks, sest see töö, mida Maire teeb on hindamatu.

Loodame väga, et spetsiaalselt  Mairele teha lastud tänupink annab talle uut energiat ja mõttejõudu meiega tegelemiseks ja toimetamiseks

Kogukonnaelu

Kogukond käsitletava valdkonna mõistes on mingis paikkonnas elav teatud sotsiaalse suhte võrgustikuga seotud inimeste rühm. Teisisõnu on kogukond ka asustusüksuste ja/ või asumite järgi määratletaval maa-alal elavad ning ühist identiteediruumi jagavad inimesed.

Külaelanikud on hakanud üha enam mõistma, et koduküla arengule ning  elukeskkonna turvalisusele   aitab kaasa kogukondlik läbikäimine ning kogukondade vaheline koostöö.

2017.a  suvel moodustati kogukondi ühendav Kogukondade Koda. Sõnastati ja sõlmiti hea tahte koostöökokkulepe, milles osaliste vahel lepiti kokku vajalikud tegevussuunad ja tegevused, et tagada kogukondade liikmetele hea ja turvaline elukeskkond jätkusuutlikes paikkondades.

Kogukondade Koja asutamiskoosolek. Foto Birgit Aljaste