Kogukond käsitletava valdkonna mõistes on mingis paikkonnas elav teatud sotsiaalse suhte võrgustikuga seotud inimeste rühm. Teisisõnu on kogukond ka asustusüksuste ja/ või asumite järgi määratletaval maa-alal elavad ning ühist identiteediruumi jagavad inimesed.

Külaelanikud on hakanud üha enam mõistma, et koduküla arengule ning  elukeskkonna turvalisusele   aitab kaasa kogukondlik läbikäimine ning kogukondade vaheline koostöö.

2017.a  suvel moodustati kogukondi ühendav Kogukondade Koda. Sõnastati ja sõlmiti hea tahte koostöökokkulepe, milles osaliste vahel lepiti kokku vajalikud tegevussuunad ja tegevused, et tagada kogukondade liikmetele hea ja turvaline elukeskkond jätkusuutlikes paikkondades.

Kogukondade Koja asutamiskoosolek. Foto Birgit Aljaste