Tunnustamine

Haapsalu linn kuulutab käesoleval aastal  juba viiendat korda ühiselt välja sotsiaal-, haridus-, kultuuri-, noorsootöö- ja sporditegijate tunnustamise.

Tunnustamise eesmärk on esile tõsta  valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone, silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi ning sportlikke saavutusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul, üleriigilisel või rahvusvahelisel tasandil.

Tunnustamiseks oodatakse ettepanekuid järgnevatele nominentidele 27. jaanuariks

  • Haapsalu linna kultuuripreemiaga tunnustatakse väljapaistva tegevuse või saavutuse eest Linna kultuurielu edendamisel ja korraldamisel.
  • Haapsalu linna spordipreemiaga tunnustatakse väljapaistva tegevuse eest terviseedenduse ja sportlike eluviiside propageerimisel ning spordielu korraldamisel Linnas.
  • Haapsalu linna hoolekandepreemiaga tunnustatakse panuse eest tööalase või ühiskondliku tegevusega Linna sotsiaalhoolekande arendamisse ja linnaelanike heaolu parendamisse.
  • Haapsalu linna noortevaldkonna preemiaga tunnustatakse panuse eest noortevaldkonna arendamisse ja väljapaistva tegevuse või saavutuse eest Linna noorte elu edendamisel.
  • Haapsalu linna haridusvaldkonna preemiaga tunnustatakse väljapaistva töö eest Linna laste, noorte ja täiskasvanute õppimise ning õpetamise arendamisse ja toetamisse.
  • „Aasta Tegu" tunnustus antakse Linna jaoks olulise tähtsusega projektile, ettevõtmisele, sündmusele vms, mis on eelneval aastal kujundanud Linna nägu ja tõstnud mainet.

 

Tunnustuse pälvinud inimesed või organisatsioonid kuulutab Haapsalu linn välja veebruaris.

Enne ettepaneku esitamist palume tutvuda ka vastava valdkonna:

Haapsalu linna tunnustamise kord

Haapsalu Linnavalitsus ootab vabas vormis ettepanekuid koos kirjeldusega kandidaadi saavutustest ning koos kandidaadi andmetega (e-post või telefoninumber) aadressil hlv@haapsalulv.ee või Posti 34.