Aukodanik

Haapsalu aukodaniku aunimetus omistatakse füüsilisele isikule Haapsalule osutatud teenete eest või linnpoolse erilise austusavaldusena. Aunimetus võidakse anda Eesti kodanikule või välismaalastele.

Taotlusi aunimetuse omistamiseks võivad esitada kõik isikud. Taotlused esitatakse kirjalikult linnavalitsusele iga aasta 1. jaanuariks. Taotlus peab sisaldama soovitava aukodaniku isikuandmed, tegevusala ja teenete või muude põhjuste loetelu.

Vapimärk

Haapsalu vapimärk antakse isikutele Haapsalule osutatud eriliste teenete eest. Vapimärgi andmise taotlusi on õigus esitada kõigil isikutel. Taotlused vapimärgi andmiseks esitatakse linnavalitsusele kirjalikult iga aasta 1. jaanuariks. Taotlus peab sisaldama soovitava vapimärgi saaja isikuandmeid, tegevusala ja teenete loetelu.

Vapimärgi üleandmine toimub reeglina Eesti Vabariigi aastapäeval volikogu esimehe poolt.

Vapimärk on valmistatud hõbetatud vasesulamist (tombakust). Vapimärgil on kaks tasapinda. Alumise tasapinna moodustab malta rist, mis on kujundatud punase ja musta glasuuriga. Pealmisel tasapinnal malta risti keskel asub kuldse taustaga Haapsalu vapp, millele kujundid on kantud punase ja musta glasuuriga

 

Haridus ja kultuuripreemiad

Haridus- ja kultuuripreemiate eesmärgiks on tunnustada Haapsalu linna pedagoogilisi  ja  kultuuritöötajaid ning teisi isikuid ja asutusi, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud laste ja noorte kujunemisel mitmekülgselt arenenud isiksusteks või kelle tegevus on oluliselt mõjutanud Haapsalu haridus- ja kultuurielu ja asutuste arengut

 

Hans Alveri preemia

Hans Alveri nimelise preemia asutas 1989. aastal Haapsalu muinsuskaitseklubi ning see antakse linnakodanikele või organisatsioonile, kes on möödunud aasta jooksul Haapsalu linna kaunimaks muutmisele kaasa aidanud. Preemia ei ole rahaline, vaid traditsiooniliselt kunstiteos, mis antakse üle Hans Alveri sünnipäeval 11. aprillil. 
1996. aastast annab preemiat välja Haapsalu Linnavalitsus.

Kultuuripreemia

Haapsalu linna kultuuripreemiaga tunnustatakse väljapaistva tegevuse või saavutuse eest Linna kultuurielu edendamisel ja korraldamisel. 

Spordimreemia

Haapsalu linna spordipreemiaga tunnustatakse väljapaistva tegevuse eest terviseedenduse ja sportlike eluviiside propageerimisel ning spordielu korraldamisel Linnas

Hoolekandepreemia

Haapsalu linna hoolekandepreemiaga tunnustatakse panuse eest tööalase või ühiskondliku tegevusega Linna sotsiaalhoolekande arendamisse ja linnaelanike heaolu parendamisse. 

Noortevaldkonna preemia

Haapsalu linna noortevaldkonna preemiaga tunnustatakse panuse eest noortevaldkonna arendamisse ja väljapaistva tegevuse või saavutuse eest Linna noorte elu edendamisel. 

Haridusvaldkonna preemia

Haapsalu linna haridusvaldkonna preemiaga tunnustatakse väljapaistva töö eest Linna laste, noorte ja täiskasvanute õppimise ning õpetamise arendamisse ja toetamisse. 

"Aasta tegu"

„Aasta Tegu" tunnustus antakse Linna jaoks olulise tähtsusega projektile, ettevõtmisele, sündmusele vms, mis on eelneval aastal kujundanud Linna nägu ja tõstnud mainet.