Haridus ja noorsootöö

 

Ametikoht

Nimi    

Ametijuhend Kontakttelefon E-post Vastuvõtt
Aselinnapea Kaja Rootare     472 5314,
588 67774
kaja.rootare{ätt}haapsalulv.ee E-R
Haridusnõunik Mari-Epp Täht Ametijuhend

472 5306, 
565 62456

mari-epp.taht{ätt}haapsalulv.ee E-R
Haridusspetsialist Kristi Erkmann Ametijuhend 472 5352,

5770 4133

kristi.erkmann{ätt}haapsalulv.ee E-R
Noorsootöö spetsialist Urve Sarapik Ametijuhend

472 4454, 
521 1474

urve.sarapik{ätt}haapsalulv.ee E-R
Projektijuht Taivi Vesik   528 8258

Taivi.Vesik{ätt}haapsalulv.ee

kokku-
leppel
Toitlustusspetsialist Kristin Josephine Ladva Ametijuhend

472 5344, 
530 27925

kristin.ladva{ätt}haapsalulv.ee E-R
Toitlustusspetsialisti assistent Katrin Saar Ametijuhend

472 5317

katrin.saar{ätt}haapsalulv.ee

E-R