Haapsalu linna sotsiaalvaldkonna töötajate ja vabatahtlike tunnustamine

Haapsalu linn avaldab tunnustust tänukirja ja kingituse või preemia määramisega sotsiaalvaldkonna töötajale, kes on saavutanud silmapaistvaid tulemusi oma töövaldkonnas (Aasta sotsiaaltöötaja).
Samuti avaldab Haapsalu linn tunnustust tänukirja ja kingituse või preemia määramisega sotsiaalvaldkonnas tegutsevale vabatahtliku töö tegijale, kelle tegevus on kaasa aidanud Haapsalu linna sotsiaalvaldkonna arengule (Sotsiaalvaldkonna edendaja).

Ettepanekuid tunnustuse andmiseks esitatakse Haapsalu Linnavalitsusele üks kord aastas eelnevalt ajakirjanduses ja Haapsalu linna veebilehel väljakuulutatud ajal.
Ettepanekuid kandidaatide esitamiseks võivad esitada kõik isikud. Kandidaadi kohta esitatakse kandidaadi elulookirjeldus ja tunnustamist vääriva teo või töötulemuste kirjeldus.
Haapsalu Linnavalitsuse sotsiaalkomisjon vaatab esitatud ettepanekud läbi ning esitab kinnitamiseks valitsusele.
Haapsalu Linnavalitsusel on õigus jätta sobivate kandidaatide puudumisel tunnustused välja andmata.


Haapsalu linna sotsiaalvaldkonna töötajate ja vabatahtlike tunnustamise korra leiad siit

Tunnustatud sotsiaaltöö tegijad:

2020

Serli Küünarpuu

2019

Sirli Olgo

2018

Kätrin-Eliis Suurküla

2017

Külle Saar

2016

Krista Levina

2015

Kaasi Almers