Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused

RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS - toetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu sissetulek pärast sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tingimustel arvestatud eluruumi alaliste kulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri. 
Sotsiaalhoolekande seadus 
Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

ÜHKORDSED TOETUSED LASTEGA PEREDELE on ette nähtud koolitarvete, riiete ja jalanõude, spordivahendite, tasuliste teenuste jms eest tasumiseks.

TOETUS  LASTE TOITLUSTAMISEKS KOOLIS JA LASTEAIAS – toetust saab taotleda kaks korda aastas perioodidel 01.09-31.01 ja 01.02-31.08. Soodustuse saamiseks tuleb esitada eelneva 6 kuu sissetulekuid ja eluasemekulusid tõendavad dokumendid. Pered, kus lasteaias käib korraga kolm või enam last, vabastatakse osalustasu maksmise kohustusest kolmanda ja iga järgneva lapse eest.

TOETUS HUVIHARIDUSE ÕPPETASU MAKSMISEKS -  toetust saab taotleda kaks korda aastas perioodidel 01.09-31.01 ja 01.02-15.06. Soodustuse saamiseks tuleb esitada eelneva 6 kuu sissetulekuid ja eluasemekulusid tõendavad dokumendid.

TOETUS KÜTTE OSALISEKS HÜVITAMISEKS - makstakse kütte ostmist tõendava dokumendi alusel.

TOETUS RAVIMITE JA PRILLIDE OSTMISEKS – makstakse soodustusega retseptiravimite hüvitamiseks ja prillide ostmiseks kuludokumendi alusel.

TOETUS TASULISTE HOOLDUS- JA TERVISHOIUTEENUSTE EEST TASUMISEKS -  makstakse hooldusteenuste osutamiseks hooldekodus, hooldushaiglas, eriarstiabiteenuse (voodipäevatasu, visiiditasu jms) kulude osaliseks kompenseerimiseks.

TOETUS PUUDEGA INIMESELE – makstakse puudega seotud abivahendite võimaldamiseks ja eluaseme kohandamiseks puudest tingitud takistuste vähendamiseks.

TOETUS LASTE NOORTEPROGRAMMIDES, NOORTEPROJEKTIDES, EKSKURSIOONIDEL VÕI LAAGRITES OSALEMISE HÜVITAMISEKS – makstakse kuludokumendi alusel üks kord aastas õppivale lapsele.

TOETUS ELUASEME ÜÜRIMISEGA KAASNEVA TAGATISRAHA TASUMISEKS – toetust on õigus taotleda registrijärgsel Haapsalu linna elanikul, kes on elanud enne toetuse taotlemist Haapsalus vähemalt üks aasta. Toetust on õigus taotleda üks kord kolme aasta jooksul ja toetuse summa arvestamisel arvestatakse eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi ning Haapsalu Linnavolikogu poolt kinnitatud toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetava eluruumi üürikulu 1 ruutmeetri kohta kuus.