Sotsiaaltoetused

Haapsalu linna poolt makstavad sotsiaaltoetused jagunevad  sissetulekust sõltumatuteks ja sissetulekust sõltuvateks toetusteks.

Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused on:

•             toimetulekutoetus;

•             ühekordsed toetused vähekindlustatud isikutele ja peredele.

Sissetulekust sõltumatud sotsiaaltoetused on:

  • sünnitoetus;
  • esmakordselt  kooli mineva lapse toetus;
  • toetus puudega lastele ja nende peredele osutatud sotsiaal- ning tervishoiuteenuste eest tasumiseks;
  • matusetoetus;
  • sünnipäevatoetus;
  • hooldajatoetus  raske või sügava puudega lapse vanemale;
  • hooldajatoetus raske ja sügava puudega täisealise isiku hooldajale.