Seltsingud

Asuküla Selts MTÜ

Registrikood 80235131, asukohaga  Mägari küla

Juhatuse esindaja Imbi Sildaru

Tel 5390 3632

e-post: asukylaselts@gmail.com

Veebileht: http://asukylaselts.ee/  

Asuküla Teataja 
Asuküla Raamatukogu 

 

Asuküla seltsing

Seltsinguleping 21.03.2003.a, asukohaga Suure-Ahli küla

Volitatud esindaja Virve Targamaa

Tel: 5669 3984

e-post: virvetargamaa@gmail.com

 

„Elurõõm" seltsing

Seltsinguleping 23.10. 2006.a., asukohaga Uneste küla

Volitatud esindaja Leili Jõgisaar

Tel 538 40241

e-post: leilijogisaar@gmail.com

 

Haeska Külaselts MTÜ

Registrikood 80123780, asukohaga Haeska küla

Juhatuse esimees  Margot Maantoa

Tel. 552 9197

e-post: haeskaselts@gmail.ee

Veebileht: www.haeska.ee

Põline Haeska

 

J. Cimmermanni Altmõisa Selts MTÜ

Registrikood 80027007, asukohaga Tuuru küla

Juhatuse esindaja Meeli Lokk

Tel. 513 2822

e-post: meeli@johannes.ee

 

Kalaküla Rohelised MTÜ

Registrikood 80201079, asukohaga Kiideva küla   

Juhatuse esindaja Elina Tomingas jaTiiu Tomingas

Tel. 5345 3663

e-post: tiiu.kiideva@gmail.com

 

Kiideva Külaselts MTÜ

Registrikood 80131242, asukohaga Kiideva küla

Juhatuse esindaja Sirli Olgo

Tel 5615 8443

e-post: kiidevakulaselts@gmail.com

Veebileht: www.kiideva.eu

Kiideva Külaselts 

 

Käsitööhoov MTÜ

Registrikood: 80570160

Tegevuskoht: Peetri talu, Kiideva küla
Põhitegevusala: kunstialane loometegevus

Juhatuse liikmed Priit Paemurd ja Vaike Paemurd

Tel: +372 5648 6300

e-post: vaike.paemurd@hotmail.com

 

Loov Noor MTÜ

Registrikood 80402577, asukohaga Mägari küla

Juhatuse esindaja Reemet Sits

Tel. 5656 7887

e-post: a0257@hot.ee

Loov Noor

 

Läänemaa Ratsaspordi Klubi MTÜ

Registrikood 80241781, asukohaga Vilkla küla

Juhatuse esindajad Riina Raba ja  Marge Kuris

Tel 5837 8592 (Riina Raba); 521 1531 (Marge Kuris)

e-post: ridala.tall@mail.ee

Läänemaa Ratsaspordi Klubi 

 

Mäemõisa Kangakudujate seltsing

Seltsinguleping 01.09.2010.a , asukohaga Kooli-2, Panga küla

Volitatud esindaja Tiiu Tomingas

Tel. 5345 3663

e-post: tiiu.kiideva@gmail.com

 

Parila Selts MTÜ

Registrikood 80249682, asukohaga Jõõdre küla

Juhatuse esimees Tõnu Erik

Tel 5663 1259

e-post: Tonu.Erik@vet.agri.ee

 

Puise Külaselts MTÜ

Registrikood 80148515, asukohaga Puise küla

Juhatuse esindaja Ingrid Rink

Tel 566 70405

e-post: info@puisekula.ee

Veebileht:www.puisekula.ee

Puise Külaselts 

 

Rannarahva Kultuuriselts MTÜ

Registrikood 80198909, asukohaga Puise küla

Juhatuse esindaja Leili Jõgisoo

Tel 511 7246

e-post: rannarahva@gmail.com

Rannarahva Kultuuriselts 

 

Rannakülade Pärandkultuuri Selts MTÜ

Registrikood 80324649, asukohaga Puise küla

Juhatuse esindaja Kaire Tammet

Tel 5661 6307

e-post: kaire@puise.ee

Rannaküla Pärandkultuuri Selts 

 

Ridala Maasturiklubi MTÜ

Registrikood 80306196, asukohaga Panga küla

Juhatuse esindaja Matis Trei

Tel 511  3188

e-post: matis@serengeti.ee.

Ridala Maasturiklubi

 

Ridala Spordiklubi MTÜ

Registrikood 80103211, asukohaga Sinalepa küla

Juhatuse esindaja Urmas Koppe

Tel 5560 9924

e-post: ridalask@gmail.com

Ridala Spordiklubi 

 

Ridala Pritsimeeste Selts MTÜ

Registrikood 80337593, asukohaga kaevere küla

Juhatuse esindaja Tiit Kaljuveer

Tel 5082735

e-post: tiitxx@hot.ee

Ridala Pritsumeeste Selts 

 

Ridala Mälumängu Seltsing

Seltsinguleping 26.10.2007.a., asukohaga Uuemõisa alevik

Volitatud esindaja Lea Samarajev

Tel. 5341 2022

e-post: l.samarajev@gmail.com

 

„Tamme Daamed" seltsing

Seltsinguleping 08.03.2003.a., asukohaga Jõõdre küla

Volitatud esindaja Alja Pilvistu

Tel 5341 6722

e-post: hilja.tamm@mail.ee

 

„Tamme Tõrukesed" seltsing

Seltsinguleping 28.10.2007.a., asukohaga Panga küla

Volitatud esindaja Tiit Aedviir

Tel   5569 8590

e-post: aedviir@hotmail.com  

 

Uuemõisa Ühing MTÜ

Registrikood 80220595, asukohaga Uuemõisa alevik

Juhatuse esindaja Lea Samarajev

Tel 5341 2022

e-post: l.samarajev@gmail.com

 

Võnnu Noorte Selts MTÜ

Registrikood 80249469, asukohaga Üsse küla

Juhatuse esindaja Ave Tapner

Tel 551 6283

e-post: avetapner@gmail.com

 

Topu Rannaelu MTÜ

Registrikood 80410628, asukohaga Kiviküla

Juhatuse esindajad Katrin Päevakene, Ingrid Lõppe

Tel 5057 730

e-post: topurannaelu@gmail.ee

Topu Rannaelu 

 

Ridala Selts MTÜ

Registrikood 80426871, asukohaga Vilkla küla

Juhatuse esindaja Kairo Raudkats

Tel 5346 9069

e-post: ridalaselts@gmail.com

Ridala Selts 

 

Sporthobuste Haldamise MTÜ

Registrikood 80321422, tegevusaadress Rohense küla

Juhatuse esimees Andres Udeküll

Tel 5696 8486

e-post: uuemõisatall@hot.ee

Sporthobuste Haldamise MTÜ

 

Panga Külaselts MTÜ

registrikood 80429042, asukohaga Panga küla

Juhatuse esindajad Virge Tiik ja Pille Vidrik

Tel 5345 0157

e-post: virge.tiik@gmail.com

 

Puise Kalasadama Selts MTÜ

Registrikood 80415494

Juhatuse esindajad Ott Liivlaid ja Taavi Suitsberg

Tel 5136 263 Taavi Suitsberg

e-post taavisuits@hot.ee

 

Rannakalurite Selts Topu MTÜ

Registrikood 80071287, asukohaga Topu Sadam, Kiviküla

Juhatuse esimees Kaido Erik

Tel 5698 6655

e-post topusadam@gmail.com

 

Uuemõisa Ratsud MTÜ

Registrikood 80549875, asukohaga Rohense küla

Juhatuse esindajad Piret Kurisoo ja Andres Udeküll

Tel 5637 9182 Piret Kurisoo

e-post uuemoisatall@hot.ee

Uuemõisa Ratsud MTÜ