Seltsingud

Asuküla Selts MTÜ

Registrikood 80235131, asukohaga  Mägari küla
Juhatuse esindaja Imbi Sildaru
Tel 5390 3632
e-post: asukylaselts@gmail.com
Veebileht: http://asukylaselts.ee/  
Asuküla Teataja 
Asuküla Raamatukogu 

Asuküla seltsing
Seltsinguleping 21.03.2003.a, asukohaga Suure-Ahli küla
Volitatud esindaja Virve Targamaa
Tel: 5669 3984
e-post: virvetargamaa@gmail.com

„Elurõõm" seltsing

Seltsinguleping 23.10. 2006.a., asukohaga Uneste küla
Volitatud esindaja Leili Jõgisaar
Tel 538 40241
e-post: leilijogisaar@gmail.com

Erja küla selts MTÜ
Reristrikood 80577156, asukohaga Erja küla
Juhatuse esimees Lars Uus
Tel +372  5803 6603
e-post  lars.ridala@gmail.com

Haeska Külaselts MTÜ
Registrikood 80123780, asukohaga Haeska küla
Juhatuse esimees  Margot Maantoa

Tel. 552 9197
e-post: haeskaselts@gmail.ee
Veebileht: www.haeska.ee

Põline Haeska

Helliku Teraapiatall MTÜ
Registrikood 80618346, asukohaga Vilkla küla
Seltsi esindavad: Raili Lao ja Sigrid Sims-Riismaa
Põhitegevusala: vabaaja tegevused erivajadustega lastele
Tel. +372 5663 3619
e-post: hellikuteraapiatall@gmail.com

J. Cimmermanni Altmõisa Selts MTÜ
Registrikood 80027007, asukohaga Tuuru küla
Juhatuse esindaja Meeli Lokk
Tel. 513 2822
e-post: meeli@johannes.ee

Kalaküla Rohelised MTÜ
Registrikood 80201079, asukohaga Kiideva küla   
Juhatuse esindaja Elina Tomingas jaTiiu Tomingas
Tel. 5345 3663
e-post: tiiu.kiideva@gmail.com

Kiideva Külaselts MTÜ
Registrikood 80131242, asukohaga Kiideva küla
Juhatuse esindaja Sirli Olgo
Tel 5615 8443
e-post: kiidevakulaselts@gmail.com
Veebileht: www.kiideva.eu
Kiideva Külaselts 

Kiviküla Selts MTÜ
Registrikood 80597220, asukohaga Kiviküla
Seltsi esindavad: Tiit Nõu, Mihkel Kaljuveer ja Mart Toomsalu
Tel. +372 505 7730
e-post: topurannaelu@gmail.com

Konnaküla seltsing
Asutamisleping 9.oktoobril, 2018.a, asukohaga Haapsalu linn.
Volitatud esindaja Aita Mölder
Tel. +372 509 3749
e-post aita@kunstivara.ee

Käsitööhoov MTÜ
Registrikood: 80570160
Tegevuskoht: Peetri talu, Kiideva küla
Põhitegevusala: kunstialane loometegevus
Juhatuse liikmed Priit Paemurd ja Vaike Paemurd
Tel: +372 5648 6300
e-post: vaike.paemurd@hotmail.com

Loov Noor MTÜ
Registrikood 80402577, asukohaga Mägari küla
Juhatuse esindaja Reemet Sits
Tel. 5656 7887
e-post: a0257@hot.ee
Loov Noor

Läänemaa Ratsaspordi Klubi MTÜ
Registrikood 80241781, asukohaga Vilkla küla
Juhatuse esindajad Riina Raba ja  Marge Kuris
Tel 5837 8592 (Riina Raba); 521 1531 (Marge Kuris)
e-post: ridala.tall@mail.ee
Läänemaa Ratsaspordi Klubi 

Mäemõisa Kangakudujate seltsing
Seltsinguleping 01.09.2010.a , asukohaga Kooli-2, Panga küla
Volitatud esindaja Tiiu Tomingas
Tel. 5345 3663
e-post: tiiu.kiideva@gmail.com

Mägari Külaselts MTÜ
Registrikood 80603273, asukohaga Mägari
Seltsi esindavad: Anna-Liisa Kikajon, Maris Viilma, Anu Aljaste-Sits, Steve Julianus, Argo Sillaste
Tel. +372 5346 7713
e-post: anualjaste@gmail.com

Panga Külaselts MTÜ
registrikood 80429042, asukohaga Panga küla
Juhatuse esindajad Virge Tiik ja Pille Vidrik
Tel 5345 0157
e-post: virge.tiik@gmail.com

Parila Selts MTÜ
Registrikood 80249682, asukohaga Kaevere küla
Juhatuse esimees Maarja Magnus
Tel +372 5348 1856
e-post: parila.selts@gmail.com

Puise Külaselts MTÜ
Registrikood 80148515, asukohaga Puise küla
Juhatuse esindaja Ingrid Rink
Tel 566 70405
e-post: info@puisekula.ee
Veebileht:www.puisekula.ee
Puise Külaselts 

Puise Kalasadama Selts MTÜ
Registrikood 80415494
Juhatuse esindajad Ott Liivlaid ja Taavi Suitsberg
Tel 5136 263 Taavi Suitsberg
e-post taavisuits@hot.ee

Pusku Külaselts MTÜ
Registrikood 80595533, asukohaga Pusku küla
Juhatuse liikmed Helga Kumel, Svea Stamberg, Roland Jõe, Andri Tops
Tel. +372 5815 8957 (Svea Stamberg)
e-post: puskukula@gmail.com

Rannarahva Kultuuriselts MTÜ
Registrikood 80198909, asukohaga Puise küla
Juhatuse esindaja Leili Jõgisoo
Tel 511 7246
e-post: rannarahva@gmail.com
Rannarahva Kultuuriselts 

Rannakülade Pärandkultuuri Selts MTÜ
Registrikood 80324649, asukohaga Puise küla
Juhatuse esindaja Kaire Tammet
Tel 5661 6307
e-post: kaire@puise.ee
Rannaküla Pärandkultuuri Selts 

Rannakalurite Selts Topu MTÜ
Registrikood 80071287, asukohaga Topu Sadam, Kiviküla
Juhatuse esimees Kaido Erik
Tel 5698 6655
e-post topusadam@gmail.com

Ridala Maasturiklubi MTÜ
Registrikood 80306196, asukohaga Panga küla
Juhatuse esindaja Matis Trei
Tel 511  3188
e-post: matis@serengeti.ee.
Ridala Maasturiklubi

Ridala Spordiklubi MTÜ
Registrikood 80103211, asukohaga Sinalepa küla
Juhatuse esindaja Urmas Koppe
Tel 5560 9924
e-post: ridalask@gmail.com
Ridala Spordiklubi 

Ridala Pritsimeeste Selts MTÜ
Registrikood 80337593, asukohaga kaevere küla
Juhatuse esindaja Tiit Kaljuveer
Tel 5082735
e-post: tiitxx@hot.ee
Ridala Pritsumeeste Selts 

Ridala Mälumängu Seltsing
Seltsinguleping 26.10.2007.a., asukohaga Uuemõisa alevik
Volitatud esindaja Lea Samarajev
Tel. 5341 2022
e-post: l.samarajev@gmail.com

Ridala Selts MTÜ
Registrikood 80426871, asukohaga Vilkla küla
Juhatuse esindaja Kairo Raudkats
Tel 5346 9069
e-post: ridalaselts@gmail.com
Ridala Selts 

Sepaküla Selts MTÜ
Registrikood 80588013, asukohaga Sepaküla
Juhatuse esindajad Steve Truumets, Risto Koppe, Riho Koppe, Heneliis Soosaar ja Raivo Midri
Tel +372 5595 9974
e-post: sepakulaselts@gmail.com

Sinalepa Värkstuba MTÜ
Registrikood  80604982, asukohaga Panga küla
Seltsi esindavad: Liina Peeterson, Tiiu Tomingas ja Annelii Jaal
Tel. +372 5345 3663
e-post: tiiu.kiideva@gmail.com

Sporthobuste Haldamise MTÜ
Registrikood 80321422, tegevusaadress Rohense küla
Juhatuse esimees Andres Udeküll
Tel 5696 8486
e-post: uuemõisatall@hot.ee
Sporthobuste Haldamise MTÜ

„Tamme Daamed" seltsing
Seltsinguleping 08.03.2003.a, asukohaga Jõõdre küla
Volitatud esindaja Alja Pilvistu
Tel 5341 6722
e-post: hilja.tamm@mail.ee

„Tamme Tõrukesed" seltsing
Seltsinguleping 28.10.2007.a., asukohaga Panga küla
Volitatud esindaja Tiit Aedviir
Tel   5569 8590
e-post: aedviir@hotmail.com  

Tika talu loomekoja seltsing
Asutamisleping 16.novembril, 2020.a, asukohaga Haeska küla.
Volitatud esindajad Aime Koit, Annika Reppo ja Ly Vichterpal
Tel. +372 523 0681
e-post aimekoit@gmail.com

Topu Rannaelu MTÜ
Registrikood 80410628, asukohaga Kiviküla
Juhatuse esindajad Katrin Päevakene, Ingrid Lõppe
Tel 5057 730
e-post: topurannaelu@gmail.ee
Topu Rannaelu 

Tuuru külaselts MTÜ
Registrikood 80595059, asukohaga Tuuru küla, Tuuro
Juhatuse liikmed Meeli Lokk, Laura Laanjärv ja Helen Vinogradov
Tel. +372 513 2822 (Meeli Lokk)
e-post: meeli@johannes.ee

Ukrainians in Haapsalu MTÜ
Registrikood 80618561, asukohaga Haapsalu linn
Seltsi esindavad: Alona Yevchenko ja Daryna Karban
Põhitegevusala: huvitegevuse korraldamine Ukraina kogukonnale
e-post: karbandarina13@gmail.com

Uuemõisa Ühing MTÜ
Registrikood 80220595, asukohaga Uuemõisa alevik
Juhatuse esindaja Lea Samarajev
Tel 5341 2022
e-post: l.samarajev@gmail.com

Uuemõisa Ratsud MTÜ
Registrikood 80549875, asukohaga Rohense küla
Juhatuse esindajad Piret Kurisoo ja Andres Udeküll
Tel 5637 9182 Piret Kurisoo
e-post uuemoisatall@hot.ee
Uuemõisa Ratsud MTÜ 

Võnnu Noorte Selts MTÜ
Registrikood 80249469, asukohaga Üsse küla
Juhatuse esindaja Ave Tapner
Tel 551 6283
e-post: avetapner@gmail.com