LINNANOORED KÄISD TAAS MAAELUGA TUTVUMAS

Vahva koostööprojekt "Noored maale" jätkub. Kuuel viimasel aastal on Tallinna 32. KK 10. klassi majanduskallaku suuna õpilastele loodud võimalus osaleda kogemusõppes. Noored kohtuvad maal tegutsevate ettevõtjatega, teevad uurimustööd ettevõtlust toetavatest ja elukeskkonda arvestavatest tingimustest, koostavad äriplaane ja reklaame ettevõtjatele jne, jne.

Täna maapiirkonda külastanud noorte teema on leida endas ettevõtlikkust, et maale kodu rajada ning kogukonnaellu panustades luua uusi väärtusi. Maale elama asudes on vaja ettevõtlikkust ning see võib viia ettevõtluseni.

Asuküla seltsimaja kõrval on võimalus osta endale krunt kodu rajamiseks. Noored saavadki nüüd koolipingis analüüsida, kas tahaksid krundi osta ja Asuküla paikkonda oma kodu või maakodu rajada.

Noortega kohtusid Asuküla paikkonna ettevõtlikud elanikud Marge Kõllamägi, Liisi Truumets, Mareike Raba ja Indrek Loo. Noored said küsida kruntide ostmise teemal Jaak Nõupuult ning Piret Kurisoo juhatusel pilgu heita Uuemõisa Talli tegemistesse.

Jääme taas ootama noorte toredaid ja värskeid ideid maaelu arendamiseks.

Esitlused avanevad pildile klikates!