20.12.19

Linnavara rendikonkursi korraldamine bussiootepaviljonide paigaldamiseks

Rendikonkursi eesmärk on sõlmida parima pakkujaga 10-aastane rendileping, millega renditakse välja bussiootepaviljonide alune maa. Rentnik paigaldab etteantud kohtadesse uued paviljonid kokku 14 tk, mis võimaldavad bussiga reisijatele paremaid tingimusi bussi ootamiseks. Bussiootepaviljonide paigaldaja saab kogu rendilepingu perioodil kasutada paviljone reklaami paigaldamiseks.

Konkursil osalemiseks ning dokumentide saamiseks tuleb registreeruda Haapsalu Linnavalitsuse linnavara spetsialisti kontaktidel.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 17.01.2020. a. kell 11.00.

Madis Raudsepp
Linnavara spetsialist
Tel +372 5344 5699
Tel +372 472 5311
Ee-post: madis.raudsepp@haapsalulv.ee

Toimetaja: MADIS RAUDSEPP