Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumiste küsimise Haapsalu linna tänavate teekatete märgistustööde teostaja leidmiseks. Hanke kontaktisik on linnakeskkonna nõunik Ailar Ladva, kes...

Hinnapakkumiste küsimine Haapsalu linnas tänavate teekatete märgistustöödeks

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumiste küsimise Haapsalu linna tänavate teekatete märgistustööde teostaja leidmiseks. Hanke kontaktisik on linnakeskkonna nõunik Ailar Ladva, kes...

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumiste küsimise Haapsalu linna tänavate teekatete märgistustööde teostaja leidmiseks. Hanke kontaktisik on linnakeskkonna nõunik Ailar Ladva, kes...

Hinnapakkumiste küsimine Haapsalu linnas tänavate teekatete märgistustöödeks

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumiste küsimise Haapsalu linna tänavate teekatete märgistustööde teostaja leidmiseks. Hanke kontaktisik on linnakeskkonna nõunik Ailar Ladva, kes...

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumiste küsimise Haapsalu linna tänavate 2020 aasta puhastustööde teostaja leidmiseks.  Hanke kontaktisik on linnakeskkonna nõunik Ailar Ladva,...

Hinnapakkumiste küsimine Haapsalu linna tänavate puhastustööde teostamiseks 2020 aastal

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumiste küsimise Haapsalu linna tänavate 2020 aasta puhastustööde teostaja leidmiseks.  Hanke kontaktisik on linnakeskkonna nõunik Ailar Ladva,...

Haapsalu Linnavalitsus algatas avatud menetlusega riigihanke  „Haapsalu Muusikakooli ruumide ümberehitustööd "  läbiviimise. Hanke eesmärgiks on Haapsalu Muusikakooli klassiruumide...

Avatud menetlusega riigihange „Haapsalu Muusikakooli ruumide ümberehitustööd“

Haapsalu Linnavalitsus algatas avatud menetlusega riigihanke  „Haapsalu Muusikakooli ruumide ümberehitustööd "  läbiviimise. Hanke eesmärgiks on Haapsalu Muusikakooli klassiruumide...

Haapsalu Linnavalitsus soovib võrdlevaid pakkumusi hankele  „Haapsalu Põhikooli infograafika ". Tellija eesmärk on koostada Haapsalu Põhikoolile hoonesisene infograafika lahendus, et...

ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA HANGE „Haapsalu Põhikooli infograafika“

Haapsalu Linnavalitsus soovib võrdlevaid pakkumusi hankele  „Haapsalu Põhikooli infograafika ". Tellija eesmärk on koostada Haapsalu Põhikoolile hoonesisene infograafika lahendus, et...

Haapsalu Linnavalitsus soovib võrdlevaid pakkumusi hankele  „Haapsalu Põhikooli avatud saali heli ja valgustuse projekteerimine ". Tellija eesmärk on koostada Haapsalu Põhikooli avatud...

ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA HANGE „Haapsalu Põhikooli avatud saali heli ja valgustuse projekteerimine

Haapsalu Linnavalitsus soovib võrdlevaid pakkumusi hankele  „Haapsalu Põhikooli avatud saali heli ja valgustuse projekteerimine ". Tellija eesmärk on koostada Haapsalu Põhikooli avatud...

Haapsalu linn viib läbi alla siseriikliku piirmääraga hanke, mille eesmärk on sõlmida ehitustöövõtuleping sotsiaalkorteri vannitoa ümberehituseks. Korter asub Haapsalu linnas, Jalaka tn. ...

Alla siseriikliku piirmääraga hange "Sotsiaalkorteri kohaldamine erivajadustele vastavaks"

Haapsalu linn viib läbi alla siseriikliku piirmääraga hanke, mille eesmärk on sõlmida ehitustöövõtuleping sotsiaalkorteri vannitoa ümberehituseks. Korter asub Haapsalu linnas, Jalaka tn. ...

Haapsalu Kultuurikeskus (Posti tn 3, Haapsalu) korraldab alla siseriikliku piirmääraga hanke üldhelisüsteemi  paigaldamiseks. Kaabeldus on varasemalt paigaldatud vastavalt projektile ja...

Alla siseriikliku piirmääraga hange "Haapsalu Kultuurikeskuse üldhelisüsteemi paigaldus"

Haapsalu Kultuurikeskus (Posti tn 3, Haapsalu) korraldab alla siseriikliku piirmääraga hanke üldhelisüsteemi  paigaldamiseks. Kaabeldus on varasemalt paigaldatud vastavalt projektile ja...

Haapsalu linn viib läbi alla siseriikliku piirmääraga hanke, mille eesmärk on sõlmida ehitustöövõtuleping Jõõdre seltsimaja eriosade ehituseks. Seltsimaja asub Lannuste külas, Haapsalu linnas....

Alla siseriikliku piirmääraga hange "Jõõdre seltsimaja eriosade ehitus"

Haapsalu linn viib läbi alla siseriikliku piirmääraga hanke, mille eesmärk on sõlmida ehitustöövõtuleping Jõõdre seltsimaja eriosade ehituseks. Seltsimaja asub Lannuste külas, Haapsalu linnas....

Haapsalu Linnavalitsus soovib võrdlevaid pakkumusi hankele  „Haapsalu Muusikakooli ruumide projekteerimistööd ".   Tellija eesmärk on projekteerida 21 klassiruumi ümberehitus,...

ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA HANGE „Haapsalu Muusikakooli ruumide projekteerimistööd“

Haapsalu Linnavalitsus soovib võrdlevaid pakkumusi hankele  „Haapsalu Muusikakooli ruumide projekteerimistööd ".   Tellija eesmärk on projekteerida 21 klassiruumi ümberehitus,...

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumuste küsimise Haapsalus Posti-Vaba-Mihkli-Karja tänava ristmiku teekatte remondi teostaja leidmiseks. Kogu ristmiku teekatte remont seondub Haapsalu...

Hinnapakkumuste küsimine Haapsalus Posti-Vaba-Mihkli-Karja tänava ristmiku teekatte remondiks

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumuste küsimise Haapsalus Posti-Vaba-Mihkli-Karja tänava ristmiku teekatte remondi teostaja leidmiseks. Kogu ristmiku teekatte remont seondub Haapsalu...

Haapsalu linn viib läbi alla siseriikliku piirmääraga hanke, mille eesmärk on sõlmida töövõtuleping Mägari külas asuva Asuküla raamatukogu - seltsimaja väliskanalisatsiooni (10 m3 reoveemahuti...

Alla siseriikliku piirmääraga hange "Asuküla raamatukogu - seltsimaja väliskanalisatsiooni ehitus"

Haapsalu linn viib läbi alla siseriikliku piirmääraga hanke, mille eesmärk on sõlmida töövõtuleping Mägari külas asuva Asuküla raamatukogu - seltsimaja väliskanalisatsiooni (10 m3 reoveemahuti...

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumuse küsimise alla lihthanke piirmäära jääva ehitustöö, Lihula mnt kõnnitee (katastritunnus 18301:013:0048) katte korrastamiseks alates Lihula mnt 3...

Hinnapakkumuse küsimine Haapsalu Lihula mnt kõnnitee asfaltkatte korrastamiseks

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumuse küsimise alla lihthanke piirmäära jääva ehitustöö, Lihula mnt kõnnitee (katastritunnus 18301:013:0048) katte korrastamiseks alates Lihula mnt 3...

Haapsalu Linnavalitsus korraldab avatud menetlusega riigihanke Haapsalu linna tänavate hooldaja leidmiseks perioodil 2019-2021. Hanke eesmärgiks on leida Haapsalu linna tänavate talvise...

Riigihange „Haapsalu linna tänavate hooldus 2019-2021“

Haapsalu Linnavalitsus korraldab avatud menetlusega riigihanke Haapsalu linna tänavate hooldaja leidmiseks perioodil 2019-2021. Hanke eesmärgiks on leida Haapsalu linna tänavate talvise...

Haapsalu Linnavalitsus soovib võrdlevaid pakkumusi hankele  „ Uuemõisa mõisa ventilatsioonitööd II etapp ". Hanke eesmärgiks on lõpetada ventilatsioonitööde I etapis alustatud tööd...

ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA HANGE „Uuemõisa mõisa ventilatsioonitööd II etapp“

Haapsalu Linnavalitsus soovib võrdlevaid pakkumusi hankele  „ Uuemõisa mõisa ventilatsioonitööd II etapp ". Hanke eesmärgiks on lõpetada ventilatsioonitööde I etapis alustatud tööd...

Haapsalu linna ja Päästeameti koostöös toimub projekt "500 Kodu tuleohutuks", mille eesmärk on parandada kodude küttekoldeid ja elektrisüsteemi. Antud hanke eesmärk on leida töövõtja...

Korteri elektritööde hange

Haapsalu linna ja Päästeameti koostöös toimub projekt "500 Kodu tuleohutuks", mille eesmärk on parandada kodude küttekoldeid ja elektrisüsteemi. Antud hanke eesmärk on leida töövõtja...

Haapsalu linn viib läbi alla siseriikliku piirmääraga hanke, mille eesmärk on sõlmida projekteerimise töövõtuleping Jõõdre seltsimaja eriosade projekteerimiseks. Seltsimaja asub Lannuste külas,...

Alla siseriikliku piirmääraga hange "Jõõdre seltsimaja tehnosüsteemide projekteerimine"

Haapsalu linn viib läbi alla siseriikliku piirmääraga hanke, mille eesmärk on sõlmida projekteerimise töövõtuleping Jõõdre seltsimaja eriosade projekteerimiseks. Seltsimaja asub Lannuste külas,...

Haapsalu Linnavalitsus soovib võrdlevaid pakkumusi hankele  „Puise kalasadama kaldakindlustustööde omanikujärelevalve teostamine ". Hanke eesmärgiks on teostada Puise kalasadama...

ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA HANGE „Puise kalasadama kaldakindlustustööde omanikujärelevalve teostamine“

Haapsalu Linnavalitsus soovib võrdlevaid pakkumusi hankele  „Puise kalasadama kaldakindlustustööde omanikujärelevalve teostamine ". Hanke eesmärgiks on teostada Puise kalasadama...

Haapsalu linn viib läbi alla siseriikliku piirmääraga hanke, mille eesmärk on sõlmida ehitustöövõtuleping kolme korteri renoveerimiseks. Korterid asuvad erinevates majades ja kaks nendest on...

Alla siseriikliku piirmääraga hange "Sotsiaalkorterite renoveerimine (kolm korterit)"

Haapsalu linn viib läbi alla siseriikliku piirmääraga hanke, mille eesmärk on sõlmida ehitustöövõtuleping kolme korteri renoveerimiseks. Korterid asuvad erinevates majades ja kaks nendest on...

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumuste küsimise Suur-Lossi tänava kõnniteede rekonstrueerimiseks lõigus Ehte tn - Neidude tn. Ehitustööd hõlmavad kõnniteede rekonstrueerimist koos uute...

Hinnapakkumuse küsimine „Suur-Lossi tänava kõnniteede rekonstrueerimine, etapp 2“

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumuste küsimise Suur-Lossi tänava kõnniteede rekonstrueerimiseks lõigus Ehte tn - Neidude tn. Ehitustööd hõlmavad kõnniteede rekonstrueerimist koos uute...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 6