Külavanem

Asumi- ja külavanem valitakse 5 aastaks.

Asumi- ja külavanem 

  •  juhindub oma tegevuses asumi- või külakogukonna kokkulepetest ja vajadustest, asumi või küla arengukavast ning kohaliku omavalitsuse ja riigi õigusaktidest;
  •  tegutseb asumi- või külaelanike esindaja ja ametliku kontaktisikuna;
  •  näitab üles aktiivsust asumis või külas ühistegevuse organiseerimisel, toetada asumi või külaelanike omaalgatusvõimet ja ärgitada asumi- või külaelanikke koostööle;
  • kutsub vähemalt üks kord aastas kokku asumi või küla üldkoosolek statuudis sätestatud korras ja esitada asumi- või külaelanikele aruanne oma tegevuse kohta asumi- või külavanemana;
  • edastab asumi- või külaelanikele linnavalitsusest ja mujalt saadud asumi- või külaelanikke puudutavat informatsiooni;
  • aitab organiseerida õnnetusjuhtumite ja eriolukordade lahendamist;
  • tagab asumit või küla puudutava dokumentatsiooni säilimine;
  •  ametiaja lõppemisel kutsub kokku asumi või küla üldkoosolek uue asumi- või külavanema valimiseks.

Haeska küla külavanemaks valiti 16.detsembril 2018.a. Vello Vichterpal ja külavanema asetäitjaks Margus Maripuu.

Puise ja Põgari-Sassi külad valisid 26.jaanuaril 2019. a ühiseks külavanemaks Ott Liivlaidi

 

Kiideva ja Koidu külad valisid 02.veebruaril 2019. a ühiseks külavanemaks Sirli Olgo ning külavanema asetäitjaks Jaanika Milleri

 

Suure- Ahli, Väike-Ahli, Metsaküla ja Varni  külad valisid  2019. a ühiseks külavanemaks Kairi Õunaid.

Koheri küla külavanemaks valiti Robi Kuusk.

Allika küla külavanemaks valiti Matis Trei ja külavanema asetäitjaks sai  Marek Pilvistu.

(Foto: Malle-Liisa Raigla)

 

 

Pusku küla külavanemks valitid Üllar Ruuse ja külavanema asetäitjaks Svea Stamberg.

Kiviküla külavanem Katrin Päevakene.

Mägari küla külavanemaks valiti Reemet sits ja külavanema asetäitjaks Maris Viilma.

 

 

Soovime edu!