Külavanem

Asumi- ja külavanem valitakse 5 aastaks.

Asumi- ja külavanem 

  •  juhindub oma tegevuses asumi- või külakogukonna kokkulepetest ja vajadustest, asumi või küla arengukavast ning kohaliku omavalitsuse ja riigi õigusaktidest;
  •  tegutseb asumi- või külaelanike esindaja ja ametliku kontaktisikuna;
  •  näitab üles aktiivsust asumis või külas ühistegevuse organiseerimisel, toetada asumi või külaelanike omaalgatusvõimet ja ärgitada asumi- või külaelanikke koostööle;
  • kutsub vähemalt üks kord aastas kokku asumi või küla üldkoosolek statuudis sätestatud korras ja esitada asumi- või külaelanikele aruanne oma tegevuse kohta asumi- või külavanemana;
  • edastab asumi- või külaelanikele linnavalitsusest ja mujalt saadud asumi- või külaelanikke puudutavat informatsiooni;
  • aitab organiseerida õnnetusjuhtumite ja eriolukordade lahendamist;
  • tagab asumit või küla puudutava dokumentatsiooni säilimine;
  •  ametiaja lõppemisel kutsub kokku asumi või küla üldkoosolek uue asumi- või külavanema valimiseks.

Haeska küla külavanemaks valiti 16.detsembril 2018.a. Vello Vichterpal ja külavanema asetäitjaks Margus Maripuu.

Puise ja Põgari-Sassi külad valisid 26.jaanuaril 2019. a ühiseks külavanemaks Ott Liivlaidi

 

Kiideva ja Koidu külad valisid 02.veebruaril 2019. a ühiseks külavanemaks Sirli Olgo ning külavanema asetäitjaks Jaanika Milleri

 

Suure- Ahli, Väike-Ahli, Metsaküla ja Varni  külad valisid  2019. a ühiseks külavanemaks Kairi Õunaid.

Koheri küla külavanemaks valiti Robi Kuusk.

Allika küla külavanemaks valiti Matis Trei ja külavanema asetäitjaks sai  Marek Pilvistu.

(Foto: Malle-Liisa Raigla)

 

Pusku küla külavanemaks valiti Svea Stamberg ja külavanema asetäitjaks Roland Jõe.

Kiviküla külavanem Katrin Päevakene.

Mägari küla külavanemaks valiti Reemet Sits ja külavanema asetäitjaks Maris Viilma.

 

Võnnu ja Rummu küla külavanemaks valiti Age Teppan ja külavanema asetäitjaks Kristi Sadulsepp.
Üsse, Tammiku, Laheva küla külavanemaks valiti Viive Pärna ja külavanema asetäitjaks Arvi Pärna.

Erja ja Kabrametsa  küla külavanemaks valiti Lars Uus (paremal) ja külavanema asetäitjaks Eino Karja (vasakul).

 

 

 

Soovime edu!