Külaliikumine

Haapsalu linna maaline piirkond jaguneb viieks paikkonnaks: Võnnu, Asuküla, Sinalepa, Parila ja Haeska paikkonnad. Põline asustus, rikkalik kultuuripärand ja seltsiliikumise pikk ajalugu on loonud soodsa aluse tänapäevasele külaliikumisele ja kogukonnastumisele. Aastal 1987 alanud tänapäevase kodukohaliikumise peamiseks eesmärgiks oli paikkondades asuvate vaatamisväärsuste, ajalooliste ja kultuurilooliste väärtuste korrastamine ning teadvustamine. Tähtis oli vanade koolikohtade ja koolimajade korrastamine, kooli- ja külakokkutulekute korraldamine ning seltsitegevuse ellu kutsumine. Meeldivaks tulemuseks on kolm seltsimajaks korrastatud koolihoonet (Võnnu, Asuküla ja Parila) ja kolm koolikiviga tähistatud koolikohta (Ungru, Puise ja Saanika). Tänaseni tegutsevad aktiivselt  ligi kakskümmend aastat tagasi esimeste seas asutatud  Asuküla, Haeska, Võnnu, Puise, Kiideva ja  Parila külaseltsid ning vanad koolimajad on taas seltsidele koduks ja seltsimajad paikkondade seltsielu keskusteks.  Kogu seltsiliikumise tegevusperioodil on kodukandi arengusse oma panust andnud ja andmas ligi kolmkümmend kodanikuühendust. Eesmärgipäraseks tegevussuunaks on kogukondade vaheline koostöö, kogukonnateenuste arendamine ning koostöö omavalitsusega.