Kogukonna ja elukeskkonna arendamiseks toetuste andmine

Haapsalu linnaeelarvest antakse 2024. majandusaastaks kogukonna ja elukeskkonna arendamiseks toetusi summas 27 889 eurot ning kogukonna turvalisuse tagamiseks summas 7 500 eurot. Haapsalu linnavalitsus võttis toetuste määramisel aluseks taotluste läbivaatamise komisjoni hindamistulemused, kehtestatud toetuse piirmäära ning protsendi määra vastavalt saadud punktisummale.

Hindamiskomisjon

Taotleja

Projekti pealkiri

Toetuse suurus

 

Panga Külaselts MTÜ

Tegevustoetus

3 600

 

Ühendus Asuküla Selts MTÜ

Tegevustoetus

2 585

 

Võnnu Noorte Selts MTÜ

Tegevustoetus

2 175

 

Parila Selts MTÜ

Tegevustoetus

1 750

 

Ühendus Puise Külaselts MTÜ

Tegevustoetus

1 210

 

Ühendus Haeska Külaselts MTÜ

Tegevustoetus

2 080

 

Pere Looduspark MTÜ

"Rahulolevad sammud   homsesse"

1 360

 

Kiideva Külaselts MTÜ

Tegevustoetus

2 800

 

Uuemõisa Ühing MTÜ

Tegevustoetus

700

 

Ukrainians in Haapsalu MTÜ

Ukraina klubi tegevustoetus

2 475

 

Matsalu Rand MTÜ

Linnumess 2024

 

504

 

Montessori Haridus Haapsalus MTÜ

Tegevustoetus

 

1 270

Roheline Läänemaa MTÜ

Tegevustoetus

 

300

 

Sepaküla Selts MTÜ

Tegevustoetus 2024 ja            vabaõhupargi 2. etapp

 

1 700

 

Pusku Külaselts MTÜ

Õppepäevad kriisisituatsioonis toime tulemiseks

 

1 580

 

Bõliina MTÜ

Tegevustoetus

 

1 800