Kogukonna ja elukeskkonna arendamiseks toetuste andmine

Haapsalu linnaeelarvest antakse 2023. majandusaastaks kogukonna ja elukeskkonna arendamiseks toetusi kokku summas 28 664 eurot. Haapsalu linnavalitsus võttis toetuste määramisel aluseks taotluste läbivaatamise komisjoni hindamistulemused, kehtestatud toetuse piirmäära ning protsendi määra vastavalt saadud punktisummale.

Hindamiskomisjon

 

Taotleja

Projekti pealkiri

Toetuse suurus

Haeska Külaselts MTÜ

Tegevustoetus

3 000

Asuküla Selts MTÜ

Tegevustoetus

3 000

Panga Külaselts MTÜ

Tegevustoetus

3 000

Võnnu Noorte Selts MTÜ

„Võnnu seltsimaja vahvad tegevused"

3 000

Ukrainians in Haapsalu MTÜ

Ukraina klubi tegevustoetus

3 000

Puise Külaselts MTÜ

Tegevustoetus

3 000

Pusku Külaselts MTÜ

Pusku küla sadama puhkeala ujumissilla rajamine

1 220

Seltsing „Elurõõm"

„Et elu kestaks ka eakatel"

440

Sepaküla Selts MTÜ

„Sepaküla seltsi ühise tuleviku esimene samm"

584

Pusku Külaselts MTÜ

„Telgid Pusku kogukonna ürituste ja ühistegevuste läbiviimiseks"

1 410

Läänemaa O.T.T. MTÜ

Tegevustoetus

1 000

Pere Looduspark MTÜ

Laste ja noorte üritustesari „Lusikas suus läbi suve"

1 233

Johannes Cimmermanni Altmõisa Selts MTÜ

„Jõulumaa 2023"

600

Johannes Cimmermanni Altmõisa Selts MTÜ

„Toidujulgeolek kohalikus kogukonnas"

360

Kiideva Külaselts MTÜ

Kiideva murutraktori ost

1 077

Parila Selts MTÜ

Tegevustoetus

1 000

Bõliina MTÜ

Tegevustoetus

1 500

Tika talu Loomekoja seltsing

„Lõuna kohtub läänega"

240