Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse konkurss 2023. aastal

Haapsalu linnvalitsus kuulutab välja konkursi 2023. aasta huvihariduse ja huvitegevuse riikliku rahastuse toetuse jagamiseks Haapsalu linnas tegutsevatele huviharidust ja huvitegevust pakkuvatele juriidilistele isikutele ja Haapsalu linna üldharidus- ja huvikoolidele.

Riikliku lisatoetuse eesmärk on parandada huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalemisvõimalusi kultuuri-, spordi-, loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonnas. Sihtgrupp on 7-19 aastased noored Haapsalu linnas.

Toetust saab taotleda järgmistele suundadele:

  • huviringide mitmekesistamine ja kättesaadavuse parandamine.

Toetust saab taotleda järgmistele tegevustele:

1. juhendajate töötasude katmiseks;

2. juhendajate ja/või osalejate transpordikulude katmiseks;

3. vajalike õppevahendite soetamiseks;

4. noore osalemise takistuste eemaldamiseks ( transport, noore isiklikud vahendid, osavõtutasud, võistlustel osalemise kompenseerimine).

Toetust ei saa taotleda järgmistele tegevustele:

1. ehitustegevuseks;

2. ruumide ostmiseks;

3. sõiduvahendite ostmiseks;

4. hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumiseks;

5. linna eelarvest kaetavate kulude tasumiseks.

Täpsemalt tutvuda Haapsalu linna huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korraga SIIT!

Huvihariduse taotluse esitamise tähtaeg kuni 15.12.2022.

Info: Urve.Sarapik@haapsalulv.ee; +372 47 24 454 või +372 5211474