Huvihariduse ja huvitegevuse toetus 2019. aastal

Haapsalu linnvalitsus kuulutab välja konkursi 2019. aasta huvihariduse ja huvitegevuse riikliku rahastuse täiendava toetuse jagamiseks Haapsalu linnas tegutsevatele huviharidust ja huvitegevust pakkuvatele juriidilistele isikutele ja Haapsalu linna üldharidus- ja huvikoolidele.

Riikliku lisatoetuse eesmärk on parandada huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalemisvõimalusi kultuuri-, spordi-, loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonnas. Sihtgrupp on 7-19 aastased noored Haapsalu linnas.

Täiendavat toetust saab taotleda järgmistele suundadele:

  • 2018. aasta huvihariduse  ja huvitegevuse toetuse abil alustaud tegevuste jätkamine 2019. aastal;
  • uute huviringide loomine, mitmekesistamine ja kättesaadavuse parandamine;
  • huvikooli uute õppe- või ainekavade käivitamine ja läbiviimine;
  • erivajadustega lastele huvitegevuse pakkumine.

Toetust saab taotleda järgmistele tegevustele:

1. juhendajate töötasude katmiseks;

2. juhendajate ja/või osalejate transpordikulude katmiseks;

3. vajalike õppevahendite soetamiseks;

4. noore osalemise takistuste eemaldamiseks ( transport, noore isiklikud vahendid, osavõtutasud, võistlustel osalemise kompenseerimine).

Toetust ei saa taotleda järgmistele tegevustele:

1. ehitustegevuseks;

2. ruumide ostmiseks

3. sõiduvahendite ostmiseks;

4. hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumiseks;

5. linna eelarvest kaetavate kulude tasumiseks.

Taotluste esitamise tähtaeg on läbi!

Taotlus tuleb esitada vormikohaselt ja allkirjastatuna aadressile hlv@haapsalulv.ee või Urve.Sarapik@haapsalulv.ee

Info: Urve.Sarapik@haapsalulv.ee  ; 47 24 454

Lisa 1 Taotlus huvihariduse ja huvitegevuse toetus 2019

Lisa 2 Aruande vorm huvihariduse ja huvitegevuse toetuse 2019. aasta kasutamise kohta

Huvihariduse ja huvitegevuse tegevuste kava 01.01.2019-31.12.2019