Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumuste küsimise Haapsalu Haudejaama tee kõnnitee (katastriüksus 67401:009:0162) rajamiseks lõigus Mõisa tee – Haudejaama tee L6. ...

Hinnapakkumuse küsimine Haudejaama tee kõnnitee rajamine, etapp 1

  Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumuste küsimise Haapsalu Haudejaama tee kõnnitee (katastriüksus 67401:009:0162) rajamiseks lõigus Mõisa tee – Haudejaama tee L6. ...

Haapsalu linn viib läbi alla siseriikliku piirmääraga hanke, mille eesmärk on sõlmida ehitustöövõtuleping mänguväljaku ehituseks Haapsalu linnas, Jõõdre külas. Pakkumuste esitamise tähtaeg...

Alla siseriikliku piirmääraga hange "Jõõdre küla avaliku mänguväljaku ehitus"

Haapsalu linn viib läbi alla siseriikliku piirmääraga hanke, mille eesmärk on sõlmida ehitustöövõtuleping mänguväljaku ehituseks Haapsalu linnas, Jõõdre külas. Pakkumuste esitamise tähtaeg...

Haapsalu Linnavalitsus soovib võrdlevaid pakkumusi hankele  „Haapsalu Algkooli rekonstrueerimise põhiprojektile ekspertiisi tegemine". Tellija eesmärk on Haapsalu Algkooli hoone...

ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA HANGE „Haapsalu Algkooli rekonstrueerimise põhiprojektile ekspertiisi tegemine“

Haapsalu Linnavalitsus soovib võrdlevaid pakkumusi hankele  „Haapsalu Algkooli rekonstrueerimise põhiprojektile ekspertiisi tegemine". Tellija eesmärk on Haapsalu Algkooli hoone...

Haapsalu Linnavalitsus viib läbi riigihanke  „Mäevalla koguduse hoone renoveerimine ". Hankelepingu eesmärk on sõlmida töövõtuleping puurkaevu ja väliskanalisatsiooni rajamiseks ning...

Riigihange "Mäevalla koguduse hoone renoveerimine"

Haapsalu Linnavalitsus viib läbi riigihanke  „Mäevalla koguduse hoone renoveerimine ". Hankelepingu eesmärk on sõlmida töövõtuleping puurkaevu ja väliskanalisatsiooni rajamiseks ning...

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumuste küsimise kahele erinevale projekteerimistööle: Haapsalu Sadama tänava ja Holmi tänavate vahelise ala ehitusprojekti koostamine; ...

Hinnapakkumuse küsimine „Haapsalu Sadama ja Holmi ning Vee ja Vaba tänavate vaheliste ala ehitusprojektide koostamine“

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumuste küsimise kahele erinevale projekteerimistööle: Haapsalu Sadama tänava ja Holmi tänavate vahelise ala ehitusprojekti koostamine; ...

Hanke eesmärgiks on on toota ja paigaldada väljatöötatud infograafika lahenduse alusel Haapsalu Põhikooli infograafika elemendid. Hankedokumentatsioon on üleval Riigihangete registris...

Haapsalu Linnavalitsus algatas lihthanke „„Haapsalu Põhikooli infograafika elementide tootmine, tarne ja paigaldus" läbiviimise.

Hanke eesmärgiks on on toota ja paigaldada väljatöötatud infograafika lahenduse alusel Haapsalu Põhikooli infograafika elemendid. Hankedokumentatsioon on üleval Riigihangete registris...

Haapsalu Linnavalitsus viib läbi riigihanke  „Haapsalu linnavara kindlustamine 2020 - 2021 ". Haapsalu Linnavalitsus viib läbi lihtmenetlusega riigihanke, mille eesmärk on Haapsalu...

Riigihange "Haapsalu linnavara kindlustamine 2020 - 2021"

Haapsalu Linnavalitsus viib läbi riigihanke  „Haapsalu linnavara kindlustamine 2020 - 2021 ". Haapsalu Linnavalitsus viib läbi lihtmenetlusega riigihanke, mille eesmärk on Haapsalu...

Hanke eesmärgiks on tarnida ja paigaldada Haapsalu Põhikooli avatud saali lavaplatvormid, millega on võimalik saali põrandat astmeliselt muuta. Hankedokumentatsioon on üleval Riigihangete...

Haapsalu Linnavalitsus algatas lihthanke „„Haapsalu Põhikooli avatud saali lavaplatvormide tarne ja paigaldus" läbiviimise.

Hanke eesmärgiks on tarnida ja paigaldada Haapsalu Põhikooli avatud saali lavaplatvormid, millega on võimalik saali põrandat astmeliselt muuta. Hankedokumentatsioon on üleval Riigihangete...

  Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumuste küsimise   Haapsalu linnas Õhtu kallas 4 // Raudteetammi haljasalal, raudteetammi tee piirkonnas asuva sademevee väljalasu...

Hinnapakkumuse küsimine „Haapsalu linna Raudteetammi tee sademevee väljalasu automaatse varjasüsteemi rajamine“

  Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumuste küsimise   Haapsalu linnas Õhtu kallas 4 // Raudteetammi haljasalal, raudteetammi tee piirkonnas asuva sademevee väljalasu...

Haapsalu Linnavalitsus soovib võrdlevaid pakkumusi hankele  „ Haapsalu Põhikooli avatud saali lavaplatvormide tarne ja paigaldus". Tellija eesmärk on tarnida ja paigaldada Haapsalu...

ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA HANGE „Haapsalu Põhikooli avatud saali lavaplatvormide tarne ja paigaldus“

Haapsalu Linnavalitsus soovib võrdlevaid pakkumusi hankele  „ Haapsalu Põhikooli avatud saali lavaplatvormide tarne ja paigaldus". Tellija eesmärk on tarnida ja paigaldada Haapsalu...

Haapsalu Linnavalitsus alustab aprilli alguses Haapsalu transiittee (Jaama tänav, Tallinna maantee lõik) rekonstrueerimisega. Käesoleva hinnapakkumuse küsimise eesmärgiks on sõlmida leping...

Hinnapakkumuse küsimine Transiittee (Haapsalu Jaama tänav, Tallinna maantee lõik) rekonstrueerimise omanikujärelevalve teostamiseks

Haapsalu Linnavalitsus alustab aprilli alguses Haapsalu transiittee (Jaama tänav, Tallinna maantee lõik) rekonstrueerimisega. Käesoleva hinnapakkumuse küsimise eesmärgiks on sõlmida leping...

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumiste küsimise Haapsalu linna tänavate teekatete märgistustööde teostaja leidmiseks. Hanke kontaktisik on linnakeskkonna nõunik Ailar Ladva, kes...

Hinnapakkumiste küsimine Haapsalu linnas tänavate teekatete märgistustöödeks

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumiste küsimise Haapsalu linna tänavate teekatete märgistustööde teostaja leidmiseks. Hanke kontaktisik on linnakeskkonna nõunik Ailar Ladva, kes...

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumiste küsimise Haapsalu linna tänavate 2020 aasta puhastustööde teostaja leidmiseks.  Hanke kontaktisik on linnakeskkonna nõunik Ailar Ladva,...

Hinnapakkumiste küsimine Haapsalu linna tänavate puhastustööde teostamiseks 2020 aastal

Haapsalu Linnavalitsus korraldab hinnapakkumiste küsimise Haapsalu linna tänavate 2020 aasta puhastustööde teostaja leidmiseks.  Hanke kontaktisik on linnakeskkonna nõunik Ailar Ladva,...

Haapsalu Linnavalitsus algatas avatud menetlusega riigihanke  „Haapsalu Muusikakooli ruumide ümberehitustööd "  läbiviimise. Hanke eesmärgiks on Haapsalu Muusikakooli klassiruumide...

Avatud menetlusega riigihange „Haapsalu Muusikakooli ruumide ümberehitustööd“

Haapsalu Linnavalitsus algatas avatud menetlusega riigihanke  „Haapsalu Muusikakooli ruumide ümberehitustööd "  läbiviimise. Hanke eesmärgiks on Haapsalu Muusikakooli klassiruumide...

Haapsalu Linnavalitsus soovib võrdlevaid pakkumusi hankele  „Haapsalu Põhikooli infograafika ". Tellija eesmärk on koostada Haapsalu Põhikoolile hoonesisene infograafika lahendus, et...

ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA HANGE „Haapsalu Põhikooli infograafika“

Haapsalu Linnavalitsus soovib võrdlevaid pakkumusi hankele  „Haapsalu Põhikooli infograafika ". Tellija eesmärk on koostada Haapsalu Põhikoolile hoonesisene infograafika lahendus, et...

Haapsalu Linnavalitsus soovib võrdlevaid pakkumusi hankele  „Haapsalu Põhikooli avatud saali heli ja valgustuse projekteerimine ". Tellija eesmärk on koostada Haapsalu Põhikooli avatud...

ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA HANGE „Haapsalu Põhikooli avatud saali heli ja valgustuse projekteerimine

Haapsalu Linnavalitsus soovib võrdlevaid pakkumusi hankele  „Haapsalu Põhikooli avatud saali heli ja valgustuse projekteerimine ". Tellija eesmärk on koostada Haapsalu Põhikooli avatud...

Haapsalu linn viib läbi alla siseriikliku piirmääraga hanke, mille eesmärk on sõlmida ehitustöövõtuleping sotsiaalkorteri vannitoa ümberehituseks. Korter asub Haapsalu linnas, Jalaka tn. ...

Alla siseriikliku piirmääraga hange "Sotsiaalkorteri kohaldamine erivajadustele vastavaks"

Haapsalu linn viib läbi alla siseriikliku piirmääraga hanke, mille eesmärk on sõlmida ehitustöövõtuleping sotsiaalkorteri vannitoa ümberehituseks. Korter asub Haapsalu linnas, Jalaka tn. ...

Haapsalu Kultuurikeskus (Posti tn 3, Haapsalu) korraldab alla siseriikliku piirmääraga hanke üldhelisüsteemi  paigaldamiseks. Kaabeldus on varasemalt paigaldatud vastavalt projektile ja...

Alla siseriikliku piirmääraga hange "Haapsalu Kultuurikeskuse üldhelisüsteemi paigaldus"

Haapsalu Kultuurikeskus (Posti tn 3, Haapsalu) korraldab alla siseriikliku piirmääraga hanke üldhelisüsteemi  paigaldamiseks. Kaabeldus on varasemalt paigaldatud vastavalt projektile ja...

Haapsalu linn viib läbi alla siseriikliku piirmääraga hanke, mille eesmärk on sõlmida ehitustöövõtuleping Jõõdre seltsimaja eriosade ehituseks. Seltsimaja asub Lannuste külas, Haapsalu linnas....

Alla siseriikliku piirmääraga hange "Jõõdre seltsimaja eriosade ehitus"

Haapsalu linn viib läbi alla siseriikliku piirmääraga hanke, mille eesmärk on sõlmida ehitustöövõtuleping Jõõdre seltsimaja eriosade ehituseks. Seltsimaja asub Lannuste külas, Haapsalu linnas....

Haapsalu Linnavalitsus soovib võrdlevaid pakkumusi hankele  „Haapsalu Muusikakooli ruumide projekteerimistööd ".   Tellija eesmärk on projekteerida 21 klassiruumi ümberehitus,...

ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA HANGE „Haapsalu Muusikakooli ruumide projekteerimistööd“

Haapsalu Linnavalitsus soovib võrdlevaid pakkumusi hankele  „Haapsalu Muusikakooli ruumide projekteerimistööd ".   Tellija eesmärk on projekteerida 21 klassiruumi ümberehitus,...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 7