Haapsalu Metsakalmistu

Haapsalu Metsakalmistu

Asukoht Kalmistu tn 2, Haapsalu linn, Haapsalu linn

 

Kalmistu kontor

Kalmistu tn 2, Haapsalu linn, Haapsalu linn, 90510

Avatud E – R  8.00 – 16.00

Katrin Rannamäe – OÜ Haapsalu Linnahoolduse kalmistutöötaja

E-post: katrinrannamae@hlhooldus.ee

Telefon: 47 55 191 ja 56 242 437

 

Haapsalu linnas on kasutusel kalmisturegister, kuhu on kantud Haapsalu Vanale kalmistule ja Haapsalu Metsakalmistule maetute andmed. Edaspidi kantakse registrisse kõikide Haapsalu linna kalmistute andmed.

Kalmisturegister on leitav aadressil: www.kalmistud.ee

•          Kalmistule maetu otsing

•          Kalmistu kaart

•          Hauaplatsi kasutuslepingu taotlus

•          Hauaplatsi hooldusavaldus

Haapsalu linna haldusterritooriumil asuvate kalmistute haldamise ja kasutamise korda ning nõudeid reguleerib Kalmistute kasutamise eeskiri