Kalmistud

Haapsalu linnas on kasutusel kalmisturegister, kuhu on kantud Haapsalu Vanale kalmistule ja Haapsalu Metsakalmistule maetute andmed. Edaspidi kantakse registrisse kõikide Haapsalu linna kalmistute andmed.

Kalmisturegister on leitav aadressil: www.kalmistud.ee

•          Kalmistule maetu otsing

•          Kalmistu kaart

•          Hauaplatsi kasutuslepingu taotlus

•          Hauaplatsi hooldusavaldus

 

Haapsalu linna haldusterritooriumil asuvate kalmistute haldamise ja kasutamise korda ning nõudeid reguleerib Kalmistute kasutamise eeskiri