Võlanõustamisteenus

Võlanõustamisteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

Teenust osutab Haapsalu Sotsiaalmajas Sotsiaalne Kaasatus MTÜ.

Teenusele eelregistreerimine: telefonil 5552 1999 või e-postil sotsiaalnekaasatus@gmail.com (nõustaja Jaanus Mäe).