Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

Sotsiaalteenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

 1) Püsiv üldhooldusteenus - püsivalt väljaspool kodu osutatav igapäevaelu toimingute ja enesehooldamise teenus (hooldekodusse paigutamine)
  2) Päevahoiuteenus - ajutiselt väljaspool kodu osutatav päevane üldhooldusteenus.
  3) Intervallhooldusteenus - ajutiselt väljaspool kodu osutatav ööpäevaringne üldhooldusteenus.

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse kord

Päevahoiuteenust ja intervallhooldusteenust osutab Haapsalu Sotsiaalmaja.

Haapsalule lähemal asuvad püsiva üldhooldusteenuse osutajad (ehk hooldekodud):