Ridala valla, Panga ja Jõõdre külade ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni arengukava

Ridala valla, Uuemõisa, Paralepa, Kiltsi, Valgevälja ja Herjava ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava aastateks 2015-2026

Käesolev Ridala valla Uuemõisa, Paralepa, Kiltsi, Valgevälja ja Herjava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava korrektuur on koostatud Ridala Vallavalitsuse ja SWECO Projekt AS vahel sõlmitud töövõtulepingu alusel.

Lepingu ulatus on Uuemõisa ja Paralepa alevikud, Kiltsi, Valgevälja ja Herjava külad.

Seletuskiri

Uuemõisa veevarustuse plaan

Uuemõisa kanalsiatsiooni plaan

Uuemõisa sademevete plaan

Kiltsi, Paralepa ja Valgevälja külade veevarustuse plaan

Kiltsi, Paralepa ja Valgevälja külade kanalisatsiooni ja sademevete plaan

Herjava küla veevarustuse plaan

Herjava küla kanalisatsiooni ja sademevete plaan

Põhjavee kaitstuse kaart

Ridala ÜVK finantsanalüüsi tabelid 22.09.2015