Täisealise isiku hooldus

Kohaliku omavalitsuse üksus seab isiku taotluse alusel hoolduse täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks. Hoolduse seadmisel määratakse kindlaks hooldava isiku ülesanded.

Täisealisele isikule hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord Haapsalu linnas 

Hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks puudega isikule tuleb esitada avaldus Haapsalu Linnavalitsuse sotsiaalkomisjonile.

Avalduse esitamisele järgneb puudega isiku hooldusvajaduse hindamine, mille läbiviimiseks võetakse Teiega ühendust ja lepitakse kokku hindamiseks sobiv aeg.