Eeskirjad, korrad ja blanketid

Toetuste andmise eesmärgiks on arendada ja mitmekesistada Haapsalu linnas kultuuri-, noorsootöö- ning spordialast tegevust. Kogukonna ja elukeskkonna arendamiseks antakse toetusi mittetulundusühingutele, seltsingutele ning küla- ja asumivanematele linna eelarvelistest vahenditest kogukonna ja elukeskkonna arendamiseks. Toetust antakse tegevusteks, mis toimuvad Haapsalu linna haldusterritooriumil ning mis on suunatud Haapsalu linna elanikele.

 

Kultuuri- spordi ja noorsootöö toetuste andmise kord

K
iirem ja lihtsam on esitada taotluseid elektrooniliselt!

  

 

Blanketid

Kultuur, sport,noorsootöö toetuse taotlus
Kultuur, sport,noorsootöö toetuse  aruanne

Kogukonna taotlus
Kogukonna aruanne