Võimalus esitada  

Eeskirjad, korrad ja blanketid

Toetuste andmise eesmärgiks on arendada ja mitmekesistada Haapsalu linnas kultuuri-, noorsootöö- ning spordialast tegevust. Kogukonna ja elukeskkonna arendamiseks antakse toetusi mittetulundusühingutele, seltsingutele ning küla- ja asumivanematele linna eelarvelistest vahenditest kogukonna ja elukeskkonna arendamiseks. Toetust antakse tegevusteks, mis toimuvad Haapsalu linna haldusterritooriumil ning mis on suunatud Haapsalu linna elanikele.

 

Blanketid

Kultuur, sport,noorsootöö toetuse taotlus
Kultuur, sport,noorsootöö toetuse  aruanne

Kogukonna taotlus
Kogukonna aruanne