Tähelepanu!

Seoses eriolukorrast tingitud teadmatusega, milliseks kujuneb linnaeelarves olevate toetusteks mõeldud rahaliste vahendite lõplik jääk annab Haapsalu linnavalitsus teada, et kultuuri- ja sporditoetuste taotlemine, esitatud taotluste menetlemine ja väljamaksmine on peatatud. Eriolukorra lõppedes võtame taotlejatega uuesti ühendust ja suhtleme individuaalselt edasi.

Olge terved!

 

Korrad ja blanketid

Toetuste andmise eesmärgiks on arendada ja mitmekesistada Haapsalu linnas kultuuri-, noorsootöö- ning spordialast tegevust. Kogukonna ja elukeskkonna arendamiseks antakse toetusi mittetulundusühingutele, seltsingutele ning küla- ja asumivanematele linna eelarvelistest vahenditest kogukonna ja elukeskkonna arendamiseks. Toetust antakse tegevusteks, mis toimuvad Haapsalu linna haldusterritooriumil ning mis on suunatud Haapsalu linna elanikele.