Kultuuri ja spordivaldkonna, noorsootöö ja kogukonnatöö taotluste esitamine SPOKUS

Tegemist on Haapsalu linna iseteenindusega, kus on võimalik esitada kõiki taotlusi elektrooniliselt. Iseteenindus kiirendab menetlemise protsessi ja vähendab vigaste taotluse arvu. Taotluste esitamine elektrooniliselt on mugav ja kiire.


Iseteenindusel on olemas ühenduvus Rahvastikuregistriga. Kõik esitatatud taotlused registreeritakse automaatselt dokumendiregistris.

Taotlustega tutvumiseks vaata infot siit

 

Võimalus esitada  

 

 

Tegevustoetuste taotlused tuleb esitada Haapsalu Linnavalitsusele hiljemalt 15. detsembriks.

Paberkandjal täites võimalik esitada allaolevad dokumendid hlv@haapsalulv.ee

Lisa 1. Taotlus 

Lisa 2. Aruanne

Lisa 1. Kogukonna taotlus

Lisa 2. Kogukonna aruanne

Toetuste andmise eesmärgiks on arendada ja mitmekesistada Haapsalu linnas kultuuri-, noorsootöö- ning spordialast tegevust. Kogukonna ja elukeskkonna arendamiseks antakse toetusi mittetulundusühingutele, seltsingutele ning küla- ja asumivanematele linna eelarvelistest vahenditest kogukonna ja elukeskkonna arendamiseks. Toetust antakse tegevusteks, mis toimuvad Haapsalu linna haldusterritooriumil ning mis on suunatud Haapsalu linna elanikele.

 

 

Kultuuri ja spordivaldkond - Tõnu Parbus; tonu.parbus{ätt}haapsalulv.ee; 472 5345, 530 00042

Noorsootöö  -  Urve Sarapik; urve.sarapik{ätt}haapsalulv.ee; 4724454

Kogukonnatöö - Maire Vilbas; maire.vilbas{ätt}haapsalulv.ee; 4724446