Kultuuri- noorsootöö-, spordi ja kogukonna ning elukeskkonna toetuse taotlemine

Toimingu üldandmed

Kirjeldus:

Toetuste andmise eesmärgiks on arendada ja mitmekesistada Haapsalu linnas kultuuri-, noorsootöö- ning spordialast tegevust. Kogukonna ja elukeskkonna arendamiseks antakse toetusi mittetulundusühingutele, seltsingutele ning küla- ja asumivanematele linna eelarvelistest vahenditest kogukonna ja elukeskkonna arendamiseks. Toetust antakse tegevusteks, mis toimuvad Haapsalu linna haldusterritooriumil ning mis on suunatud Haapsalu linna elanikele.

Õigusaktid:

Vastutaja:

  • Kultuuri ja spordivaldkond - Teele Jurtom; teele.jurtom{ätt}haapsalulv.ee; tel: 4725302
  • Noorsootöö  -  Urve Sarapik; urve.sarapik{ätt}haapsalulv.ee; 4724454
  • Kogukonnatöö - Maire Vilbas; maire.vilbas{ätt}haapsalulv.ee; 4724446

 

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Haapsalu linna teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimiselVajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Haapsalu Linnavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 

 


Taotlemine pabervormil

 

Viide:

Lisa 1. Taotlus

Lisa 2. Aruanne

Lisa 1. Kogukonna taotlus

Lisa 2. Kogukonna aruanne