Koduteenus

Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks, nagu kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine ning väljaspool eluruumi toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ja muu asjaajamine.

Koduteenuste osutamise kord 

Integreeritud hoolekandeteenuste osutamise kord Haapsalu sotsiaalmaja projektis „Haapsalu hoolekandeteenuste arendamine 2020-2022"

Teenust osutab Haapsalu Sotsiaalmaja (www.sotsmaja.ee)