Hulkuvad loomad

Haapsalu linn korraldab hulkuvate loomade püüdmist ja pidamist vastavalt Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise korrale.

NB! Kui Te toidate hulkuvaid loomi, siis tuleb ka nendega tegeleda - koristada nende poolt tekitatud reostus ja tagada heakord. Kui te hulkuvat looma enda vastutada ei taha, siis tuleb koheselt helistada linnavalitsuse keskkonnaspetsialistile, et seejärel kutsuda loomapüüdjad.

Iga linna peal ringi liikuva kassi pärast ei tasu ka kohe loomapüüdja välja kutsuda, sest see võib olla kellegi kass, kes teeb oma igapäevaseid ringe. Kui on kahtlus, et loom on hulkuv, hädas (teeb hädakisa) või alatoidetud, siis andke sellest teada linnavalitsuse keskkonnaspetsialistile.

Agressiivselt käituvatest koertest, kes on oma territooriumilt lahti pääsenud, tuleb teatada viivitamatult varjupaika, siis on reageerimise aeg kõige kiirem ja tõenäoliselt ka tulemuslikum.

Haapsalu linnas tegutseb Varjupaikade MTÜ Läänemaa loomade varjupaik Vilklas.

 

Rohkem teavet nende tegevusest leiate:

http://varjupaik.ee/varjupaigad/laanemaa/ - koduleht 

https://www.facebook.com/laanemaavarjupaik/ - facebook

Kontakt: Helina Alp (tel. 5238957, e-post: laanemaa@varjupaik.ee)