Haapsalu linna 2014. eelarve

Haapsalu 2013. aasta eelarve

13.03.14

Haapsalu linna 2013. a eelarve finantseerimistegevus
Haapsalu linna 2013. a eelarve investeerimistegevus
Haapsalu linna 2013. a eelarve likviidsete varade muutus
Haapsalu linna 2013. a eelarve põhitegevuse kulud
Haapsalu linna 2013. a eelarve põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi
Haapsalu linna 2013. a eelarve põhitegevuse tulud

Seletuskiri-Haapsalu linna 2013 aasta eelarve

Toimetaja: TÕNU PARBUS