Haapsalu linna 2018. I lisaeelarve

Haapsalu linna I lisaeelarve seletuskiri
Haapsalu Linnavolikogu 29.06.2018 määrus nr 21 
Lisa 1 Haapsalu linna 2018. aasta koondeelarve
Lisa 2 Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi 

 

Lisa 1 Haapsalu linna 2018. aasta koondeelarve (muudetud)
Lisa 2 Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi (muudetud)

Haapsalu linna 2014. eelarve

Haapsalu 2013. aasta eelarve

13.03.14

Haapsalu linna 2013. a eelarve finantseerimistegevus
Haapsalu linna 2013. a eelarve investeerimistegevus
Haapsalu linna 2013. a eelarve likviidsete varade muutus
Haapsalu linna 2013. a eelarve põhitegevuse kulud
Haapsalu linna 2013. a eelarve põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi
Haapsalu linna 2013. a eelarve põhitegevuse tulud

Seletuskiri-Haapsalu linna 2013 aasta eelarve

Toimetaja: TÕNU PARBUS