Haapsalu linna 2018. I lisaeelarve

Haapsalu linna I lisaeelarve seletuskiri
Haapsalu Linnavolikogu 29.06.2018 määrus nr 21 
Lisa 1 Haapsalu linna 2018. aasta koondeelarve
Lisa 2 Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi 

 

Lisa 1 Haapsalu linna 2018. aasta koondeelarve (muudetud)
Lisa 2 Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi (muudetud)