Sotsiaaltoetused

Sotsiaaltoetustest 2018. aastal

RIIKLIKUD TOETUSED

  • RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS - toetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri. Toimetulekupiir 2018. aastal üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele on 140 eurot kuus, alaealise lapse toimetulekupiir on 168 eurot kuus ning perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on112 eurot kuus.
  • HOOLDAJATOETUS PUUDEGA LAPSE HOOLDAMISE EEST – riiklik toetus, mida makstakse mittetöötavale vanemale, hooldajale või eestkostjale keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldamise eest. Toetuse suurused 2017. aastal Haapsalu linnas vastavalt lapse puude raskusastmele: keskmine puue 34, raske puue 44 ja sügav puue 55 eurot kuus.