Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused

RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS - toetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu sissetulek pärast sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tingimustel arvestatud eluruumi alaliste kulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri. 
Sotsiaalhoolekande seadus 

 

ÜHEKORDSED TOETUSED LASTEGA PEREDELE on ette nähtud koolitarvete, riiete ja jalanõude, spordivahendite jms eest tasumiseks.

TOETUS LASTE TOITLUSTAMISEKS KOOLIS JA LASTEAIAS – toetust saab taotleda kaks korda aastas perioodidel 01.09-31.01 ja 01.02-31.08. Soodustuse saamiseks tuleb esitada eelneva 6 kuu sissetulekuid ja eluasemekulusid tõendavad dokumendid.

TOETUS KÜTTE OSALISEKS HÜVITAMISEKS - makstakse kütte ostmist tõendava dokumendi alusel.

TOETUS RAVIMITE JA PRILLIDE OSTMISEKS – makstakse soodustusega retseptiravimite hüvitamiseks ja prillide ostmiseks kuludokumendi alusel.

TOETUS HAMBAPROTEESIDE OSALISEKS HÜVITAMISEKS – makstakse vanaduspensionäridele kuludokumendi esitamisel 1 kord kolme aasta jooksul.

TOETUS TASULISTE HOOLDUS- JA TERVISHOIUTEENUSTE EEST TASUMISEKS -  makstakse hooldusteenuste osutamiseks hooldekodus, hooldushaiglas, eriarstiabiteenuse (voodipäevatasu, visiiditasu jms) kulude osaliseks kompenseerimiseks.

TOETUS PUUDEGA INIMESELE – makstakse puudega seotud abivahendite võimaldamiseks ja eluaseme kohandamiseks puudest tingitud takistuste vähendamiseks.