Haapsalu Linnavalitsus ootab oma meeskonnaga liituma taristuspetsialisti!

Taristuspetsialisti  peamisteks teenistusülesanneteks on

 • linna teede ja tänavate hoolduse, remondi ja liikluskorralduse tagamine;
 • ühistranspordiga seonduva korraldamine;
 • taristuga seotud lubade (kaeve-, linna sissesõidu-, massipiirangute, jne) ja registritega seotud menetluse korraldamine.

Edukal kandidaadil on:

 • vähemalt rakenduslik kõrgharidus;
 • eelnev töökogemus teenistuskoha valdkondades;
 • eesti keele valdamine kõrgtasemel ning vähemalt ühe võõrkeele valdamine kesktasemel;
 • kohusetundlikkus, otsustus- ja vastutusvõimelisus, tööalase pinge talumise suutlikkus, hea suhtlemisoskus, analüüsi- ja arenemisvõimelisus;
 • B-kategooria juhtimisõigus.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • erialast täiendkoolitust.

Kandideerijal esitada:

 • kandideerimisavaldus ja kinnitus, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
 • elulookirjeldus (CV), sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri, miks soovitakse kandideerida ja palgasoov.

Dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil hlv@haapsalulv.ee, märkides e-kirja pealkirjaks „taristuspetsialisti konkurss".

Dokumendid esitada hiljemalt 02.12.2022.

Lisainfo: tel 56 480 360, Innar Mäesalu, aselinnapea.

Haapsalu Linnavalitsus ootab oma meeskonnaga liituma juristi!

Juristi  peamisteks teenistusülesanneteks on:

 • linnavalitsuse ja linnavalitsuse allasutuste töötajate õigusalane nõustamine;
 • valitsuse istungite ettevalmistamine ja vormistamine;
 • valitsuse ja volikogu õigusaktide koostamine.

Edukal kandidaadil on:

 • magistrikraad või sellega võrdsustatud kraad õigusteaduse erialal;
 • eesti keele valdamine kõrgtasemel ning vähemalt ühe võõrkeele valdamine kesktasemel;
 • väga hea eneseväljendus- suhtlemis- ja koostööoskus, vastutustunne, usaldusväärsus, iseseisvus, stressitaluvus, analüüsivõime.

Kasuks tuleb eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • erialast täiendkoolitust.

Kandideerijal esitada:

 • kandideerimisavaldus ja kinnitus, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
 • elulookirjeldus (CV), sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri, miks soovitakse kandideerida ja palgasoov.

Dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil hlv@haapsalulv.ee, märkides e-kirja pealkirjaks „juristi konkurss".

Dokumendid esitada hiljemalt 02.12.2022.

Lisainfo: tel 51 099 73, Erko Kalev, linnasekretär.