Haapsalu Linnavalitsus kuulutab välja konkursi HAAPSALU SOTSIAALMAJA DIREKTORI leidmiseks.

9.11.20

Direktori ülesandeks on tagada hoolekandeteenuseid osutava Haapsalu Sotsiaalmaja tulemuslik toimimine ja areng.  

Eeldame, et tulevane direktor:

· omab sotsiaaltööalast kõrgharidust;

· omab juhtimiskompetentse organisatsiooni arengu juhtimise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas;

· head suhtlemis- ja koostööoskust;

· on õpi - ja otsustusvõimeline, analüüsi - ja planeerimisoskusega;

· on innovatiivne ja loov;

· on vastutustundlik, korrektne ja täpne;

· on väga hea suulise ja kirjaliku eesti keele eneseväljendusoskusega;

· valdab suhtlustasandil vähemalt ühte võõrkeelt.

Pakume Sulle:

· võimalust ellu viia uusi arenguid hoolekandeteenuste arendamisel

· huvitavat ja pinget pakkuvat tööd

· ametialast täiendõpet

Sinu sooviavaldust koos motivatsioonikirjelduse ja palgasooviga, CV ja haridust tõendava dokumendiga ootame hiljemalt  15.detsember 2020.a e-posti aadressile hlv@haapsalulv.ee .

Tööle asumise aeg on 4.jaanuar 2021

Lisainfot saad küsida Haapsalu linna aselinnapealt,  Kaja Rootare, tel 5886 7774

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU