Haapsalu Kunstikooli direktori konkurss (lapsehoolduspuhkusel oleva direktori asendamiseks)

8.01.20

Haapsalu Kunstikooli direktori konkurss (lapsehoolduspuhkusel oleva direktori asendamiseks)

Haapsalu Linnavalitsus kuulutab välja konkursi Haapsalu Kunstikooli direktori ametikohale (lapsehoolduspuhkusel oleva direktori asendamiseks)

Nõuded kandidaadile:

 • Kõrgharidus;
 • väga hea suhtlemis- ja juhtimisoskus;
 • meeskonnatööoskus;
 • väga hea eesti keele oskus;
 • heal tasemel inglise keele oskus;
 • kasuks tuleb töökogemus haridusvaldkonnas ja juhtimiskogemus.

Omalt poolt pakume:

 • eneseteostamis- ja arenguvõimalust;
 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;

Kanditaatidel palume esitada:

 • sooviavaldust, mis kirjeldab kandidaadi motivatsiooni ametikohale asuda;
 • elulookirjeldust (töö- ja teenistuskäik);
 • haridust tõendava dokumendi koopia;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Tööle asumise aeg: 01.veebruar 2020

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 23.jaanuariks digitaalselt allkirjastatuna aadressile hlv@haapsalulv.ee

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Haapsalu Linnavalitsuses saab tööd planeeringute nõunik

Planeeringute nõuniku ametikoha eesmärgiks ja põhiülesanneteks on  erinevate planeeringute (detailplaneering, üldplaneering, teemaplaneering jms) koostamise juhtimine ja planeeringutega seotud menetluste korraldamine. Valdkondlike riigihangete ettevalmistamine ja läbiviimine. Valdkonna tegevustele riigi ja EU vahenditest rahastustaotluste koostamine, esitamine ja aruandlus.

Nõuded kandidaadile:

 • magistrikraad soovitavalt arhitektuuri või ruumilise planeerimise valdkonnas (kasuks tuleb ruumilise keskkonna planeerija kutse ja/või varasem töökogemus ruumilise planeerimise valdkonnas);

 • valdkonnaalaste õigusaktide tundmine;

 • eesti keele valdamine kõrgtasemel kõnes ja kirjas;

 • ühe võõrkeele valdamine kesktasemel;

 • GIS kaardiprogrammidega töötamise kogemus;

 • väga hea suhtlemisoskus ja selge eneseväljendusoskus, sh avaliku esinemise kogemus;

 • kohusetunne, pingetaluvus, tahe meeskonnatööks, sh oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel;

 • B- kategooria autojuhiload;

 • ei esine avaliku teenistuse seaduses sätestatud asjaolusid, mis välistaks ametisse võtmise (ATS § 15).

Omalt poolt pakume:

 • mitmekesist ja vastutusrikast tööd;

 • erialast täiendkoolitust.

Kandidaadil palume esitada:

 • elulookirjeldus (CV);

 • haridust tõendavate dokumentide koopiad;

 • motivatsioonikiri (A4) koos palgasooviga.

Ametisse asumise aeg: esimesel võimalusel.

Lisateave: Helen Rammu, helen.rammu@haapsalulv.ee, tel 5291959