Talihooldus

Asustusüksuses Haapsalu linn on talihoolduse teostajad perioodil 2021-2023 Haapsalu Linnahooldus OÜ, Lääne Teed OÜ ja Rannavesi Ehitus vastavalt eri piirkondadele.
.

Haapsalu linna talihoolduse piirkondade loetelu, töövõtjate nimed ja kontaktandmed:
1.
 Haapsalu linna tiheasustuspiirkond:

2. Haapsalu linna hajaasustuspiirkond:

 
 
Lumetõrjet korraldatakse Haapsalu linna hajaasustuspiirkonna kohalikel teedel ning avalikult kasutatavates parklates.
Tasuta lumetõrjet ei teostata:
1) erateel, mis viib majapidamiseni, mis Eesti rahvastikuregistri kohaselt ei kuulu Haapsalu linnas registreeritud isikule;
2) erateel, mis viib majapidamiseni, kus puudub korraldatud jäätmeveoga liitumise leping või sõlmitud korraldatud jäätmeveoga liitumise lepingu alusel ei toimu jäätmete graafikujärgne vedu perioodil 01. detsember - 31. märts;
3) erateel, kus kinnistul asuva eluhooneni on avalikust teest vähem kui 50 m või õueala alguseni on vähem kui 25 m mööda nimetatud erateed;
4) õuealal;
5) kui see ei ole tehniliselt võimalik;
6) taotleja ettepanekul, kui see seab ohtu taotleja, teeomaniku või kolmandate isikute vara või rikub muul viisil puudutatud isikute õiguseid.
 
 
Talihoolduse info Innar Mäesalu , tel 47 25307