Talihooldus

Asustusüksuses Haapsalu linn on talihoolduse teostajad perioodil 2021-2023 Haapsalu Linnahooldus OÜ, Lääne Teed OÜ ja Rannavesi Ehitus vastavalt eri piirkondadele.
 
Haapsalu linna hajaasustuspiirkonnas toimub talihooldus Haapsalu linna hajaasustuspiirkonna teede talihoolduse teostamise korra järgi.

 

Valides kaardirakenduses üleval paremalt kihiloendist eri kihte on võimalik vaadata:

- kogu Haapsalu linna territooriumil talihoolduse tegijad hooldajate järgi

- klikkides kihil „talihooldus kergliiklusteedel" on võimalik Haapsalu tiheasustusalal näha, kes teostab kergliiklusteede hooldust.

Pöörduda Haapsalu linna talihoolduse hooldusküsimustes alljärgnevate teenuste pakkujate poole:

1. Haapsalu linna tiheasustuspiirkond:

2. Haapsalu linna hajaasustuspiirkond:

 • Lääne Teed OÜ, Janek Boitsov tel.5210573 e-mail: janek@lteed.ee
  Talihoolduspiirkond nr 3 (Kiideva-Puise osa) 2021-2023  
  Talihoolduspiirkond nr 3 (Haeska osa) 2021-2023 
  Talihoolduspiirkond nr 4 (Panga) 2021-2023 
  Talihoolduspiirkond nr 5 (Jõõdre) 2021-2023 
   
 • Rannavesi Ehitus, Taavi Käsk, taavi@rannavesi.ee, tel 565 5657 
  * Talihoolduspiirkond nr 1 (Herjava-Võnnu) 2021-2023
  * Talihoolduspiirkond nr 2 (Nõmme-Tanska-Mägari) 2021-2023

LUMETÕRJE TEOSTAMISEST

 • Tasuta lumetõrje teenust on õigus saada Eesti rahvastikuregistri kohaselt Haapsalu linnas elukohana samale kinnistule registreeritud kinnistu omanikul või kinnistul asuvat majapidamist alalise elukohana kasutaval isikul, kellel on sõlmitud korraldatud jäätmeveoga liitumise leping ja jäätmete graafikujärgne vedu toimub perioodil 01. detsember - 31. märts.
 • Tasuta lumetõrjet ei teostata:

1) erateel, mis viib majapidamiseni, mis Eesti rahvastikuregistri kohaselt ei kuulu Haapsalu linnas registreeritud isikule;
2) erateel, mis viib majapidamiseni, kus puudub korraldatud jäätmeveoga liitumise leping või sõlmitud korraldatud jäätmeveoga liitumise lepingu alusel ei toimu jäätmete graafikujärgne vedu perioodil 01. detsember - 31. märts;
3) erateel, kus kinnistul asuva eluhooneni on avalikust teest vähem kui 50 m või õueala alguseni on vähem kui 25 m mööda nimetatud erateed;
4) õuealal;
5) kui see ei ole tehniliselt võimalik;
6) taotleja ettepanekul, kui see seab ohtu taotleja, teeomaniku või kolmandate isikute vara või rikub muul viisil puudutatud isikute õiguseid.

 • hooldustsükli aeg on tähtaeg, mille lõpuks peavad tee talvised seisundinõuded olema täidetud. Hooldustsükli aja arvestus maanteel algab libeduse tekkest või lumesaju või tuisu lõpust. Hooldustsükli lõpuks peavad tee talvised seisundinõuded (sahatud teepind, kinni sõidetud lumi jm) olema taastatud. Kohalike teede täielikuks puhastamiseks ja haardeteguri tagamiseks on aega 12 tundi, erateede täielikuks puhastamiseks on aega 24 tundi hooldustsükli aja algusest. Raskete ilmastikuolude korral võib hooldustsükli aeg pikeneda.
Lisaküsimuste korral  pöörduda Haapsalu Linnavalitsuse poole: taristuspetsialist Priit Martin, tel 524 3279, e-post priit.martin@haapsalulv.ee.