NÕUSTAMINE HAAPSALU LINNAS

Haapsalu Hariduse Tugiteenuste Keskus

Lääne-Eesti Rajaleidja keskus Haapsalus

Ohvriabi

Seksuaalvägivald

Tasuta ja soodustingimustel riigi õigusabi

Tasuta õigusnõustamine erivajadustega inimestele SA Õigusteenuste Büroo

Tasuta õigusabi

Psühholoog Hanna-Brett Lepplaid
lepplaid@outlook.com
Tel: +37253737806
lepplaid.wix.com/lepplaid

Hingerõõm
Reet Saareväli
Tel. 51 09 299
E-mail: reet@hingeroom.ee
www.hingeroom.ee

EELK Perekeskus
Tel: 5624 3639
Aadress: Haapsalu, Kooli 4, Jaanimaja
www.perekeskus.eu

Papaver nõustamiskeskus
Telefon: +372 513 5758
E-mail: info@papaver.ee
www.papaver.ee
Kastani 9, 90508 Haapsalu (Haapsalu Hoolekandekeskuse ruumides)
Avatud: kokkuleppeliselt

Lahe Stuudio
Info ja registreerimine
Tel. +372 58 171419
Aadress: Haapsalu, Lahe 14

OÜ Heling Grupp
Tel: +372 59818966
Aadress: Haapsalu, Posti 37, II korrus
E-mail: helingheling9@gmail.com

Läänemaa Kriisiabikeskus
Telefon: 475 7555
e-mail: kriisiabikeskus@hot.ee
Aadress: Kastani 7, Haapsalu linn, Haapsalu linn 90508

PERELEPITUS ehk VANEMLIK LEPITUS 

Tegemist on teenusega, mis aitab konflikti läinud pooltel jõuda kokkuleppele olulistes vaidlust tekitavates küsimustes. Kõige iseloomulikum on situatsioon, kus paar on juba lahku läinud ja ei jõuta kokkuleppele elukoha, vara ja lastega seotud küsimustes.
Sellises olukorras on abiks kolmanda neutraalse osapoole, ehk professionaalse lepitaja kaasamine.
Lepitaja  ülesanne on olla neutraalseks partneriks pooltevahelisel läbirääkimisel selleks, et leida ühised kokkulepped nii, et mõlema huvid oleksid esindatud ja pooled saavutaksid parima võimaliku lahenduse.

Tarvo Tendal
Goodwill & Partners OÜ

kutseline lepitaja, superviisor, coach ja org konsultant
tel 5275624
tarvo@goodwillpartners.ee<mailto:tarvo@goodwillpartners.ee>
www.goodwillpartners.ee<http://www.goodwillpartners.ee>