NÕUSTAMINE HAAPSALU LINNAS

Haapsalu Hariduse Tugiteenuste Keskus

Lääne-Eesti Rajaleidja keskus Haapsalus

Ohvriabi

Seksuaalvägivald

Tasuta ja soodustingimustel riigi õigusabi

Tasuta õigusnõustamine erivajadustega inimestele SA Õigusteenuste Büroo

Tasuta õigusabi

Psühholoogiline nõustamine
E-mail: Kivimäe.Kairit@gmail.com
Tel: +372 528 3223

Kuulmisalane nõustamine
*Anname nõu, kui mured kuulmisega
*Kuulmisaparaatide hooldus
*Testime teie kuulmise olukorda
Vastuvõtt iga kuu 2. (kell 16:00-18:00) ja 4. (kell 12:00-15:00) nädala neljapäeval (kuulmise testi teeme kuu viimasel vastuvõtul)
Vajalik eelnev registreerimine, tel 506 0712
Nõustamine HAAPSALU elanikele tasuta, kaugemalt tulnuile visiiditasu 5eurot.
Lisainfo: Kalle Tõnisma, tel 506 0712

Hingerõõm
E-mail: reet@hingeroom.ee
Reet Saareväli
Tel. +372 510 9299
www.hingeroom.ee

Papaver nõustamiskeskus
E-mail: info@papaver.ee
Telefon: +372 513 5758
www.papaver.ee
Kastani 9, 90508 Haapsalu (Haapsalu Hoolekandekeskuse ruumides)
Avatud: kokkuleppeliselt

OÜ Heling Grupp
Tel: +372 5981 8966
E-mail: helingheling9@gmail.com
Aadress: Haapsalu, Posti 37, II korrus

Läänemaa Kriisiabikeskus
Telefon: 475 7555
E-mail: kriisiabikeskus@hot.ee
Aadress: Kastani 7, Haapsalu linn, Haapsalu linn 90508

Pereterapeut/loovterapeut/psühholoog Liisi Kukk
Pereteraapia/loovteraapia paarisuhteprobleemide, arengukriiside, seksuaalsusega seotud probleemide, vanemlike oskuste puudulikkuse, kooliprobleemide, kaotuse, leina, laste, teismeliste ja täiskasvanute vaimse tervise probleemide ja psühhosomaatiliste probleemide korral.
Tel: +372 5564 2022
E-post: liisikukk.5@gmail.com
Koduleht: https://liisikukk.voog.com/
Aadress: Posti 42, Haapsalu (2. korrus)

Pereterapeut Angela Aljas
Vaimse tervise mured, psüühilised ja psühhosomaatilised probleemid peres, laste ja teismeliste psüühilised, käitumislikud ja hariduslikud probleemid; paarisuhted; vanemlike oskuste vähesus jms.

Tel: +372 527 5569
E-post: aljasangela@gmail.com
Aadress: Posti 42, Haapsalu (2. korrus)

Tegevusterapeut Talvi Toom
Vaimse tervise tegevusteraapia lastele, noortele, täiskasvanutele ning nõustamine nende lähedastele: autism, sensoorsed erivajadused, sotsialiseerumis-, kommunikatsiooni- ja käitumisprobleemid.
Tel: +372 5686 0068
E-post: info@identiteet.eu
Koduleht: http://www.identiteet.eu
Aadress: Posti 42, Haapsalu (2. korrus)

Loov- ja loodusterapeut Eliko Melb
https://piksepeni.ee/

PERELEPITUS ehk VANEMLIK LEPITUS 

Tegemist on teenusega, mis aitab konflikti läinud pooltel jõuda kokkuleppele olulistes vaidlust tekitavates küsimustes. Kõige iseloomulikum on situatsioon, kus paar on juba lahku läinud ja ei jõuta kokkuleppele elukoha, vara ja lastega seotud küsimustes.
Sellises olukorras on abiks kolmanda neutraalse osapoole, ehk professionaalse lepitaja kaasamine.
Lepitaja  ülesanne on olla neutraalseks partneriks pooltevahelisel läbirääkimisel selleks, et leida ühised kokkulepped nii, et mõlema huvid oleksid esindatud ja pooled saavutaksid parima võimaliku lahenduse.

Tarvo Tendal
Goodwill & Partners OÜ

kutseline lepitaja, superviisor, coach ja org konsultant
Tel: +372 527 5624
tarvo@goodwillpartners.ee<mailto:tarvo@goodwillpartners.ee>
www.goodwillpartners.ee<http://www.goodwillpartners.ee>

Läänemaa Puuetega Laste Vanemate Ühendus
Telefon: +372 5551 9441
E-mail: lplvyhendus@gmail.com

Juhatuse esimees Anu Kulbok
Ühing pakub oma sihtgrupile (erivajadusega laste ja täiskasvanute lähedased, erivajadusega lastega töötavad spetsialistid) koolitusi ja infoüritusi.

Kui soovid meie tegevusest osa saada, siis palun saada meile e-kirjaga oma andmed (nimi, meiliaadress) ning lisame Sind oma infolisti.

Angela Aljas. Pereteraapia, leinanõustamine 

Pereteraapia: paarisuhte probleemid, mured laste ja vanemate suhetes, suhted perekonna ja sugulastega, depressioon ja meeleoluhäired, stress, ärevus, enesevigastamine, suitsiidirisk, traumad, läbipõlemine, tööstress, eneseareng, enesehinnang, lähisuhtevägivald, intellektipuudega laste ja täiskasvanute ning nende perede toimetulek, LGBTQ+. 

Leinanõustamine: lähedase kaotus, töö kaotus, lemmiklooma surm, laste lein, lein vanemaealisena, igasugune kaotusvalu. 

Tel: +372 527 5569
E-post: angela.aljas@angli.ee
Facebook: https://www.facebook.com/aljasangela
Koduleht: https://angli.ee
Vastuvõtt Haapsalus Posti 42
Vastuvõtt video vahendusel
Tulen kohtumistele ka koju, hoolekandeasutusse, mujale.