NÕUSTAMINE HAAPSALU LINNAS

Haapsalu Hariduse Tugiteenuste Keskus

Lääne-Eesti Rajaleidja keskus Haapsalus

Ohvriabi

Seksuaalvägivald

Tasuta ja soodustingimustel riigi õigusabi

Tasuta õigusnõustamine erivajadustega inimestele SA Õigusteenuste Büroo

Tasuta õigusabi

Psühholoog Hanna-Brett Lepplaid
lepplaid@outlook.com
Tel: +37253737806
lepplaid.wix.com/lepplaid

Hingerõõm
Reet Saareväli
Tel. 51 09 299
E-mail: reet@hingeroom.ee
www.hingeroom.ee

Papaver nõustamiskeskus
Telefon: +372 513 5758
E-mail: info@papaver.ee
www.papaver.ee
Kastani 9, 90508 Haapsalu (Haapsalu Hoolekandekeskuse ruumides)
Avatud: kokkuleppeliselt

OÜ Heling Grupp
Tel: +372 59818966
Aadress: Haapsalu, Posti 37, II korrus
E-mail: helingheling9@gmail.com

Läänemaa Kriisiabikeskus
Telefon: 475 7555
e-mail: kriisiabikeskus@hot.ee
Aadress: Kastani 7, Haapsalu linn, Haapsalu linn 90508

Pereterapeut/loovterapeut/psühholoog Liisi Kukk
Pereteraapia/loovteraapia paarisuhteprobleemide, arengukriiside, seksuaalsusega seotud probleemide, vanemlike oskuste puudulikkuse, kooliprobleemide, kaotuse, leina, laste, teismeliste ja täiskasvanute vaimse tervise probleemide ja psühhosomaatiliste probleemide korral.

Tel: 55642022
E-post: liisikukk.5@gmail.com
Koduleht: https://liisikukk.voog.com/
Aadress: Posti 42, Haapsalu (2. korrus)

Pereterapeut Angela Aljas
Vaimse tervise mured, psüühilised ja psühhosomaatilised probleemid peres, laste ja teismeliste psüühilised, käitumislikud ja hariduslikud probleemid; paarisuhted; vanemlike oskuste vähesus jms.

Tel: +372 5275569
E-post: aljasangela@gmail.com
Aadress: Posti 42, Haapsalu (2. korrus)

Tegevusterapeut Talvi Toom
Vaimse tervise tegevusteraapia lastele, noortele, täiskasvanutele ning nõustamine nende lähedastele: autism, sensoorsed erivajadused, sotsialiseerumis-, kommunikatsiooni- ja käitumisprobleemid.

Tel: 56860068
E-post: info@identiteet.eu
Koduleht: http://www.identiteet.eu
Aadress: Posti 42, Haapsalu (2. korrus)

PERELEPITUS ehk VANEMLIK LEPITUS 

Tegemist on teenusega, mis aitab konflikti läinud pooltel jõuda kokkuleppele olulistes vaidlust tekitavates küsimustes. Kõige iseloomulikum on situatsioon, kus paar on juba lahku läinud ja ei jõuta kokkuleppele elukoha, vara ja lastega seotud küsimustes.
Sellises olukorras on abiks kolmanda neutraalse osapoole, ehk professionaalse lepitaja kaasamine.
Lepitaja  ülesanne on olla neutraalseks partneriks pooltevahelisel läbirääkimisel selleks, et leida ühised kokkulepped nii, et mõlema huvid oleksid esindatud ja pooled saavutaksid parima võimaliku lahenduse.

Tarvo Tendal
Goodwill & Partners OÜ

kutseline lepitaja, superviisor, coach ja org konsultant
tel 5275624
tarvo@goodwillpartners.ee<mailto:tarvo@goodwillpartners.ee>
www.goodwillpartners.ee<http://www.goodwillpartners.ee>

Läänemaa Puuetega Laste Vanemate Ühendus
Telefon: 5551 9441
e-mail: lplvyhendus@gmail.com
Juhatuse esimees Anu Kulbok
Ühing pakub oma sihtgrupile (erivajadusega laste ja täiskasvanute lähedased, erivajadusega lastega töötavad spetsialistid) koolitusi ja infoüritusi.

Kui soovid meie tegevusest osa saada, siis palun saada meile e-kirjaga oma andmed (nimi, meiliaadress) ning lisame Sind oma infolisti.