Perekonnaseisutoiminguid teostatakse Uuemõisa lossis.

Perekonnaseisuosakonna aadress: Lossi tn 4,  Uuemõisa,  90401, Läänemaa. Sisenemine peauksest.

Vastuvõtuajad:
E, T, K,N 9.00–12.00, 14.00-16.30
R 9.30–12.00

INFO: Liilia Tormis, tel 472 5670, e-post: Liilia.Tormis[at]haapsalulv.ee

         Ethel Suurküla,  tel 472 5671, e-post: Ethel.Suurkula[at]haapsalulv.ee

 

Rahvastikuregistritoimingud Haapsalu linnas

Haapsalu Linnavalitsus  teostab alljärgnevaid toiminguid:

 • sünni registreerimine;
 • surma registreerimine;
 • abielu sõlmimine; 
 • abielu lahutamine;
 • soo muutmise andmete registreerimine;
 • isikukoodi andmine andmekogusse kandmiseks;
 • isikukoodi andmine Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi kodanikule elukoha esmakordsel registreerimisel Eestis; 
 • hilisema isaduse omaksvõtu registreerimine;
 • rahvastikuregistri väljavõtte ja perekonnaseisutõendi väljastamine (sh abieluvõime tõend);
 • andmete sisestamine rahvastikuregistrisse Eesti ja välisriigi perekonnaseisudokumendilt, kohtuotsuselt ja rahvusvahelise kaitse andmise otsuselt; 
 • andmete väljastamine rahvastikuregistrist õigustatud huvi korral;
 • rahvastikuregistri andmete parandamine ja muutmine.

INFO: Liilia Tormis, tel 472 5670, e-post liilia.tormis[at]haapsalulv.ee

Nime muutmise toimingut saab teha neljas kohas Eestis – Tartu Linnavalitsuses, Tallinna Perekonnaseisuametis, Pärnu Linnavalitsuses ja Jõhvi Vallavalitsuses

Riigilõivud saab tasuda

Saaja - Rahandusministeerium

SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Viitenumber 10294002000079

Abielu sõlmimine  - 30 eurot
Abielu lahutamine  -  50 eurot      

Haapsalu Linnavalitsuse hinnakiri abielu tseremoonia läbiviimiseks:

 • Tseremoonia väikses saalis (kuni 10 inimest)/suures saalis:
  Esmaspäev - Neljapäev                                                                30/110 eurot;
  Reede                                                                                               60/140 eurot;
  Nädalavahetus ja riigipüha (kokkuleppel ametnikuga)          100/180 eurot.
 • Tseremoonia väljaspool ametiruume 200 eurot;
 • Tseremoonia Lääne maakonnas  500 eurot.
 • Tseremoonia väljaspool Lääne maakonda 600 eurot.

Teenuste eest tasuda Haapsalu Linnavalitsus a/a EE241010602002431007
(selgitusse lisada: nimed ja piduliku abielu sõlmimise kuupäev)

Tseremoonia viib läbi Ethel Suurküla. Kontakt tel 47 25 671, e-post Ethel.Suurkula@haapsalulv.ee

Korduva sünni-, surma-, abielu- ja abielulahutuse tõendi väljastamise eest on riigilõiv 10 eurot.
Abieluvõimetõendi väljastamise eest on riigilõiv 10 eurot.
Perekonnaseisuakti, perekonnakirja või lisatoimetuses oleva dokumendi kinnitatud ärakirja eest on riigilõiv 10 eurot.
Korduva elektroonilise sünni-, surma-, abielu-, abielulahutuse tõendi, nimemuutmise ja soo muutmise tõendi eest on riigilõiv 10 eurot.
Perekonnaseisuasutuses säilitatavalt dokumendilt elektroonilise teatise või kinnitatud koopia väljastamise eest on riigilõiv 10 eurot.

Rahvastikuregistri väljavõtte eest enda, oma alaealise lapse, eestkostetava või surnud abikaasa kohta  on riigilõiv 10 eurot.