Haapsalu linna munitsipaallasteaiad

Lasteaiakohta saab taotleda pooleteise- kuni seitsmeaastastele rahvastikuregistris registreeritud Haapsalu linna lastele. Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteasutusse lapsi ka väljastpoolt Haapsalu linna.

Lapsele lasteasutuse koha taotlemiseks, muutmiseks, tühistamiseks ja lõpetamiseks esitab vanem vastava taotluse Haapsalu linna haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO kaudu 

 

Kui lapsevanema poolt soovitud lasteasutuses puudub vaba koht, pakub linnavalitsus võimalusel kohta teises lasteasutuses või jääb laps soovitud lasteaiakoha ootele.

NB!
* Uuemõisa Lasteaed-Algkooli võetakse vastu lapsi alates 3. eluaastast.
* Haapsalu Linnavalitsusel on leping MTÜ Lepatriinu Mängumaaga lapsehoiuteenuse osutamiseks. Lapsehoiukoha taotlemine Haapsalu linna 1,5-3aastastele lastele toimub samuti ARNO keskkonna kaudu.

Lasteasutuse rühmad komplekteeritakse 1. juuniks.

Loe täpsemalt siit: Haapsalu linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord 

Lapsevanem on kohustatud tasuma osalustasu vastavalt Haapsalu Linnavolikogu otsusega kehtestatud määrale (6% eelneva aasta riiklikult kehtestatud töötasu alammäärast).  2023. aastal on osalustasu 39,24 eurot, 2024. aastal 43,50 eurot.

Lapsevanem on kohustatud hüvitama lasteaia hoolekogu poolt kehtestatud ja direktori kinnitatud toidukulu päevamaksumuse. Toidukulu kohta saab täpsema info lasteaiast.

Loe täpsemalt siit: Haapsalu linna munitsipaallasteaedades osalustasu ja toidukulu maksmise kord ja ja Lapsevanema osalustasu määra kehtestamine Haapsalu linna munitsipaallasteaedades

Haapsalu linna munitsipaallasteaedade põhimäärused

Lasteaed

Aadress

Kontakttelefon

E-post

Lasteaed Pääsupesa

Niine 3/5, Haapsalu, 90505

473 4366

paasupesa@haapsalu.ee

Lasteaed Tareke Põllu 6, Haapsalu, 90505 473 5609

tareke@haapsalu.ee

Haapsalu Vanalinna
lasteaiad

Endla tn 9, 473 5618

 

Lasteaed Tõruke
Wiedemanni 12, Haapsalu, 90503

Lasteaed Päikesejänku
Endla 9, Haapsalu

473 5556, 473 5553

 

473 5618, 
5309 0005

direktor@hvl.haapsalu.ee
hvl@haapsalu.ee

Lasteaed Vikerkaar

Lihula mnt 13, Haapsalu, 90507

475 5701

vikerkaar@haapsalu.ee

Ridala lasteaed

Kooli tn 4, Panga küla, 90402

473 2121

lasteaed@ridala.edu.ee

Uuemõisa Lasteaed-Algkool

Lossi tn 4, Uuemõisa, 90401

472 4465

info@ula.edu.ee

 

ERALASTEHOID

MTÜ Lepatriinu mängumaa (Lossi 1, Uuemõisa)
telefon 520 0634, e-post Kristin.binsol@gmail.com