Kriisideks valmisolek, elanikkonnakaitse

  • Kogukonna ohutus

Tuleohutus

Haapsalu linna tuleõnnetuste statistika 

Infoga ohutust käitumisest, samuti tuleohutuse tagamise võimaluste ja nõuetega saab tutvuda Päästeameti teemalehel: www.kodutuleohutuks.ee

Veeohutus

Haapsalu linna ametlikud  on Vasikaholmi rand ja Paralepa rand.  Ujumiskohad kaardil  ja oluline rannainfo.
Infoga aastaringselt veekogudega seonduvatest ohtudest, inimese ettevalmistusest ja ohutust käitumisest veekogule või ujuma minnes saab tutvuda Päästeameti kodulehel: www.veeohutus.ee
  • Kriisiolukordadeks valmisolek

Piirkonna ohud 

Suurõnnetuse ohuga ja ohtlike ettevõtete info on leitav Päästeameti kodulehelt ja Maa-ameti kaardirakendusest.

Üleujutuseda alad on leitavad Päästeameti kodulehel

Pere ja kogukonna kriisiolukorraks valmistumine

Nõuanded ja käitumisjuhised on leitavad kodulehel KRIIS

Kui soovid vabatahtlikuna teisi abistada ja ühiskonnas heaks tegutsed on sul võimalus liituda vabatahtliku organisatsiooniga - Vabatahtlik päästja, Abipolitseinik, Kaitseliit, Naiskodukaitse

Naiskodukaitse poolt välja töötatud käitumisjuhiste äpp „Ole valmis!". Rakenduse saab tasuta alla laadida ning see on kasutatav ka ilma internetiühenduseta.

Abi saamine kriisiolukorras

Olulised kontaktid ja abinumbrid on leitavad kodulehel KRIIS

Vaata lisaks Päästekomandode kaarti

Maakondlik kriisikomisjon leitav kodulehelt KRIISIKOMISJON

 

Haapsalu linna korraldavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded