Korduma kippuvad küsimused

Kuidas käib prügi äraviimine? Kui on kaks eraldi kasti (nt segaprügi ja paber & papp), kas siis käib ikka üks auto ja kõik kallatakse kokku?

Erinevaid jäätmeliike kogutakse eraldi kogumisringide ajal. Auto võib olla sama, aga enne taaskasutatavate jäätmete kogumisringi auto tühjendatakse ja pestakse puhtaks. Juhul kui paberi- või pakendikonteineris on palju taaskasutamiseks mittesobilikku materjali, mis on rikkunud puhta materjali kasutuskõlblikkuse, siis tühjendatakse need segaprügi autosse ja viiakse prügilasse.

 

Mida tähendab puhas pakend ja pakendite pesemine?

Toidujääkidega pakendid nt piima ja jogurtipakid tuleb enne pakendikonteinerisse panekut vee all ära loputada, pesuvahendiga küürida pole vaja. Toidujäätmetega koos hakkavad pakendid kiiresti haisema ja roiskuma ning parasiite ligi meelitama. Paberpakendit pesta ei ole soovitav, kuna vettinud paber pole enam taaskasutuseks kõlbulik. Määrdunud või vettinud paberpakend tuleb visata segaprügi konteinerisse, samuti tuleb segaprügi konteinerisse panna muud liialt määrdunud või pooltäis pakendid, mille pesemine oleks keskkonnaseisukohast otstarbetu (vee- ja energiakulu ületavad saadava kasu).

 

Mida teha tuhaga?

Tuhk tuleb enne segaprügi konteinerisse panemist jahutada, kuna kuum tuhk võib põhjustada konteineris tuleohtu.

 

Miks peab pakendid kokku pressima?

Pakendid tuleb ruumi kokkuhoiu eesmärgil võimaluste piires kokku pressida, kuna siis mahub konteinerisse palju enam pakendeid ning jäätmevedajad ei pea nn õhku transportima.

 

Kas pakendikonteinerisse võib panna pakendid kilekotis või peab panema lahtiselt?

Soovitav on panna pakendid konteinerisse lahtiselt või läbipaistvas kilekotis, kuid võib panna ka värvilises kilekotis. Lahtiselt kogutud või läbipaistvas kilekotis pakendeid on hiljem lihtsam sorteerida.

 

Kas piimakott ja juustukile on pakend või olmeprügi?

Piimakott, mis on puhtaks loputatud ja juustukile, millel pole toidujääke, on pakendid ja need võib panna kollasesse segapakendi konteinerisse. Kui te ei taha hakata piimakotti loputama, siis visake see oma tavalisse prügikasti.

 

Miks ma pean sorteerima, kui prügivedaja valab lõpuks kõik jäätmed ühte kokku?

Prügivedajal on keelatud liigiti kogutud jäätmeid teiste jäätmetega kokku valada, välja arvatud juhul, kui liigiti kogutavate jäätmete konteineris on väga palju tavaprügi. Jäätmeid sorteerides on võimalik oma prügikulusid vähendada ja aidata kaasa looduslike ressursside kokkuhoiule. Liigiti kogutud jäätmetest toodetakse uusi materjale ja tooteid.

 

Kuhu viia lehtklaas (aknaklaas)?

Lehtklaas tuleb viia Läänemaa Jäätmejaama (vastuvõtutasu 11,5 senti/kg). Klaaspakendikonteinerisse (roheline) või selle kõrvale seda maha panna ei või ja kuna lehtklaasi ja klaastaara keemiline koostis on erinev, siis ei sobi lehtklaas ümbertöötlemiseks klaaspudeliks.

 

Miks ma pean prügi ära andma, kui mul konteiner veel täis ei ole?

Linnades üle Eesti kehtib nõue, et prügivedu peab toimuma vähemalt üks kord nelja nädala jooksul. See on nii seatud selleks, et ennetada prügiga tekitatavat kahju keskkonnale ja teistele inimestele (sh prügi põletamist, valesse konteinerisse sokutamist, metsa alla viimist). Kui inimene teab, et prügiauto nagunii varsti tuleb ja ta peab nagunii arve tasuma, siis pole enam motivatsiooni oma prügist valel moel vabaneda. Kui teil reeglina veopäevaks konteiner täis ei saa, siis tuleks hankida väiksem konteiner. Kui ka see on teie jaoks liiga suur, on võimalus kasutada jäätmekotti või hakata kasutama näiteks naabriga ühist konteinerit.

 

Kuhu viia vanad ravimid?

Vanu ravimeid saab tasuta viia apteeki kui ka Keskkonnajaama (Lihula mnt suure silla juures)

 

Kui konteiner on täis, kas ma võin prügi selle kõrvale maha panna?

Kui avalikuks kasutuseks mõeldud pakendikonteiner on täis, siis ei või prügi ega ka pakendeid sinna kõrvale maha panna, sest need kanduvad sealt tuule ja loomade-lindude kaasabil laiali ning reostavad linnatänavaid ja ümberkaudsete elanike krunte. Linnavalitsusel on õigus prügi mahapaneku eest trahvi teha. Avalikesse pakendikonteineritesse võib panna ainult puhtaid pakendeid, muud prügi sinna panna ei või.

Kui isiklik konteiner on saanud täis ja järgmise graafikujärgse tühjenduseni on veel aega, siis võib tellida vahepealse lisatühjenduse.

 

Kuhu panna läbipõlenud pirnid? Vana telekas?

Hõõglambi pirnid võib panna oma tavalisse prügikasti. Säästupirne ja LED-lampe on kohustatud elanikelt tasuta vastu võtma poed, mis neid müüvad. Luminofoorlambid on ohtlik jääde, neid ei tohi purustada, kuna sisaldavad elavhõbedat. Neid saab viia Haapsalu Keskkonnajaama. Tasuta võib jätta poodi ka oma vana elektroonikaseadme, kui ostate samast poest uue sama liiki seadme (nt teleka, triikraua, pesumasina). Väikeseid, kuni 25 cm küljepikkusega elektroonikaseadmeid (nt vana mobiilitelefoni) võite viia tasuta suurematesse elektroonikapoodidesse isegi siis, kui te sealt uut seadet ei osta. Lisaks eelnimetatutele võite oma vana teleka jm elektroonikajäätmed üle anda ainult vastavat jäätmeluba omavale ettevõttele. Jäätmete üleandmine vastavat luba mitteomavale isikule on seaduserikkumine ja selle eest võib teid trahvida.

Läänemaa Jäätmejaam võtab elektroonikat tasuta vastu.

 

Kuhu viia ehitusjäätmed?

Ehitus- ja lammutusjäätmed saab viia Läänemaa Jäätmejaama hinnakirja alusel.