Kaevetööde teostamine

Kaevamistööde teostamine Haapsalu linnas toimub lähtuvalt Haapsalu Linnavolikogu 24.09.2021 määrusele nr 94 "Haapsalu Linna kaevetööde eeskiri".

Kaevetööde eeskiri

Määrus sätestab, et kaevetöö on süvendi kaevamine sügavamal kui 30 cm algsest maapinnast ning tööde teostamiseks on vajalik taotleda kaeveluba.

Kaeveloa taotleja täidab vastava taotluse nõuetekohaselt ja kooskõlastab erinevate instantsidega olenevalt kaevetööde iseloomust ja asukohast.

Kooskõlastatud taotlus esitada ehitus- ja linnakeskkonnaosakonnale loa väljastamiseks.

Kaeveloa taotlus