Kaevetööde teostamine

Kaevamistööde teostamine Haapsalu linnas toimub lähtuvalt Haapsalu Linnavolikogu 26.02.2010 määrusele nr 05 "Haapsalu Linna kaevetööde eeskiri".

Kaevetööde eeskiri

Antud määrus sätestab, et kõik üle 30 cm sügavusel pinnases tehtavad kaevamised loetakse kaevamistöödeks ning vajavad kaevamisluba.

Kaevamisloa saamiseks

  1. täita vastav avaldus ja esitada see linnakeskkonna osakonnale, kus väljastatakse kaeveloa vorm , mida on vajalik kooskõlastada erinevates instantsides olenevalt kaevetööde iseloomust ja asukohast.
  2. esitada kaevamistööde projekt või asukoha skeem.
  3. kinnitus kaevamiskoha taastamise kohta.

Kui kaevamisloa vorm on kooskõlastatud kõikides vajalikes instantsides, siis viimase kooskõlastuse vormile annab linnamajanduse peaspetsialist ja sellest kuupäevast alles on kaevamistööde luba kehtiv.

Peale kaevamistööde lõpetamist tuleb kaevamisluba tagastada allkirjastatult linnakeskkonna osakonnale.

Kaeveloa taotlus

Avariitööde akt