Jäätmete sorteerimine

Eraldi kogutavate jäätmete nimekiri

 1. paber ja kartong;
 2. plastid;
 3. metallid;
 4. klaas
 5. pakendid;
 6. ohtlikud jäätmed;
 7. biolagunevad aia- ja haljastujäätmed;
 8. biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed;
 9. bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed;
 10. probleemtoodete jäätmed, sealhulgas romusõidukid ja nende osad;
 11. puit;
 12. tekstiil;
 13. suurjäätmed.

 

Sorteerimine

LIIGITI KOGUMISE JUHENDID

Sorteerimise juhend

Jäätmete sortimisest (Keskkonnaministeerium)

Jäätmeratas endale meisterdamiseks: EST – RUS – ENG

Pakendijäätmete sorteerimisjuhend

Pakendijäätmete sorteerimisjuhend (vene keeles)

 

Jäätmejaamad

Haapsalu linnas on olemas Keskkonnajaam, mis asub Lihula maanteel suure silla (viadukti) juures.

Haapsalu Keskkonnajaam on avatud igal ajal. Jalgvärava kaudu saab sisse.

Haapsalu Keskkonnajaama saab tasuta ära viia  ohtlikke jäätmeid:

 • Mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid
 • Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid (kodukeemia pakend)
 • Elevhõbeda lambid (luminofoorlambid, säästupirnid)
 • Värvid, liimid, vaigud
 • Patareid, akud
 • Vanad ravimid
 • Printerite tahma-, tooneri- ja tindikassetid
 • Õli- ja kütusefiltrid
 • Õli sisaldavad jäätmed

Lisaks sellele ka segapakendeid ja klaaspakendeid. NB! Koduelektroonikat ja rehve Keskkonnajaama viia ei saa.

Lisaks Keskkonnajaamale tegutseb ka Läänemaa Jäätmejaam (Kiltsi küla), kuhu on võimalik tasuta ära viia:

 • paberit ja pappi,
 • puitu(oksad),
 • vanarehve (8tk/aastas),
 • elektri- ja kodumasinaid,
 • vanu patareisid ja akusid (Fe-Ni ja Ni-Cd).

Ülejäänud jäätmed võetakse vastu vastavalt hinnakirjale:

Feralmet OÜ hinnakiri

 

Ohtlikud jäätmed

Tavaliselt kodumajapidamises tekkivad ohtlikud jäätmed on:

 • aegunud ravimid
 • elavhõbeda kraadiklaasid
 • kodukemikaalid (torupuhastusvahendid, küünelaki eemaldid, juukselakid, õhuvärskendid jms.)
 • vanaõli, õlised kaltsud, õlifiltrid
 • värvi-, laki-, liimi- ja lahustijäägid
 • väetised ja pestitsiidid
 • rotimürk jm. biotsiidid
 • kompaktlambid (ehk säästupirnid), päevavalguslambid
 • patareid ja akud

Ohtlikud jäätmed ja probleemtooted võtab vastu Läänemaa Jäätmejaam (Kiltsi küla) ja Haapsalu Keskkonnajaam (viadukti juures).

Ohtlike jäätmete ja probleemtoodete sorteerimisjuhend:

NB! Luminofoorlambid on ohtlik jääde, mis sisaldab elavhõbedat. Neid ei tohi purustada! Samamoodi on ohtlikud ka kompaktlambid (säästupirnid), sest ka need sisaldavad elavhõbedat.

Ohtlikud luminofoorlambid ja säästupirnid saab tasuta ära viia Haapsalu Keskkonnajaama. Muud pirnid võtavad vastu ka AjaO kauplused ja Konsumid ning teemapoed.

LED pirnid kuuluvad elektroonika jäätmete hulka, seega olmeprügisse viskamine keelatud. Vii need poodide kogumiskastidesse.

Läänemaa Jäätmejaam võtab luminofoorlambid tasu eest vastu (1€/kg).

Loe pirnidest!

 

Ehitusjäätmed

Ehitus- ja lammutusjäätmed saab sorteeritult viia Läänemaa Jäätmejaama hinnakirja alusel 150 €/tonn (või 15 senti/kg). Asbesti sisaldavad ehitusjäätmed (nt. eterniit) võetakse vastu sama hinnaga.

Ehitusjäätmete valdajal tuleb eraldi sorteerida nende tekkekohal immutamata ja immutatud puit, kiletamata papp ja paber, metall, mineraalsed jäätmed (sh. kivid, ehituskivid ja tellised, krohv, betoon, kips, lehtklaas jne.), raudbetoon- ja betoondetailid, kiled, ohtlikud ehitusjäätmed liikide kaupa ja muud segajäätmed.

 

Elektroonikajäätmed

Elektroonikajäätmete puhul kehtib seadusest tulenevalt reegel, et kui ostad midagi tehnikapoest (televiisor, arvuti, pesumasin, veekeetja jne.), siis saab oma vana sellelaadse elektroonikaromu tasuta üks-ühele vastu anda. Sama süsteem kehtib ka lambipirnidega.

Läänemaa Jäätmejaam (Kiltsi küla) võtab vana-elektroonikat tasuta vastu.

Läänemaa jäätmejaam avatud: E-R 9.00-16.00, L 9.00-14.00, P suletud.

Samuti võtab vana-elektroonikat tasu eest vastu Ragn-Sells´i plats (Lihula mnt 20, Haapsalu), mis on avatud E-R 8.00-17.00, L-P suletud.

Oma vana kasutu mobiil on sul võimalik maha müüa: vaata http://www.mobiiliringlus.ee/

 

Tavajäätmete sorteerimise juhend

Saarlaste poolt koostatud sorteerimise juhend, mis näitab selgelt ära, mida võib ja mida mitte panna erinevatesse jäätmemahutitesse.

     

 

 

Avalikud pakendipunktid

Haapsalu linnaruumi on laiali jaotatud pakendipunktid avalikuks kasutamiseks, mida haldavad pakendiringluse organisatsioonid:

 • Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO);
 • MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO);
 • Eesti Pakendiringlus OÜ.

Avalikes pakendipunktides asuvad segapakendi-, klaaspakendi-, paberi- ja papipakendi konteinerid. Lisaks neile on KeskkonnajaamasHaeskas, Kiidevas ja Liivakülas olemas ka vanapaberi konteiner, kuhu saab panna ajalehti, ajakirju, reklaamposti, vihikuid, raamatuid jne.

NB! Paberi- ja papipakendi konteinerisse ei kuulu tavaline paber (ajalehed, reklaampost, postrid jms.)

Avalikud pakendipunktid:

Haapsalu

1.       Kuuse 30 (Kastani kaupluse hoov)                             segapakend, klaaspakend

2.       Kuuse - Niine rist                                                        segapakend, klaaspakend

3.       Suur-Liiva 29 (veepumpla kõrval)                               segapakend, klaaspakend

4.       Lihula mnt 17b (Keskkonnajaam)                               segapakend, klaaspakend. vanapaber

5.       Raudtee tn 2 (garaažide juures)                                 segapakendklaaspakend, paberi- ja papipakend

6.       Jalaka ja Kase tn ristmik                                             segapakend, klaaspakend, paberi- ja papipakend

7.       Tüve/Lehe rist                                                             segapakendklaaspakendpaberi- ja papipakend

8.       Uus tn 21                                                                    segapakend, klaaspakend

9.       Kiltsi tee 3 (Tankla taga)                                             segapakend, klaaspakend; paberi- ja papipakend

10.     Rahu tn 3 (Koidula ja Rahu tn nurk)                           segapakend, klaaspakend

11.     Eha ja Koidu tn nurk                                                   segapakend, klaaspakend, paberi- ja papipakend

12.     Kaluri tn 13 (Kaluri tänava  lõik 2)                               segapakend, klaaspakend, paberi- ja papipakend

13.     Tedre ja Räägu tn nurk                                               segapakend, klaaspakend

Uuemõisa

14.     Tennise tn 4                                                                segapakend, klaaspakend, paberi-ja papipakend

15.     Lossi tn 4 (mõisahoone taga)                                     segapakend, klaaspakend

16.     Rannarootsi tee 1 (keskuse taga)                               klaaspakend

Panga

17.     Korrusmajad , Panga tee 5                                         segapakend, paberi- ja papipakend

Jõõdre

18.     Jõõdre tee ja Pihlaka tee rist (Jõõdre jaam)               segapakend, paberi- ja papipakend

Herjava

19.     Looduse bussipeatus                                                 segapakend

Üsse

20.     Üsse bussipeatuses                                                   segapakend

Haeska

21.     Haeska seltsimaja õuel                                              segapakend, vanapaber

Kiideva

22.     Kiideva bussipeatuses                                               segapakend, vanapaber

Liivaküla

23.     Ridala vana kalmistu ees platsil                                 segapakend, vanapaber

Mägari

24.     Mägari korrusmaja ees platsil                                    segapakend

Puise

25.     Puise nina bussipeatus                                              segapakend

 

Pakendikott

Eramajaomanikel on võimalik kasutada pakendikoti teenust, mis on tasuta. Teenus on hea võimalus vähendada segaolme jäätmete kogust, mille eest peaks muidu maksma. Pakendikoti teenust on võimalik tellida nii TVO kui ka Ragn-Sells AS kodulehel või helistades numbrile 60 60 439.

Teenindatavad piirkonnad: Haapsalu linn, Paralepa alevik, Uuemõisa alevik, Uuemõisa küla, Herjava küla, Kiltsi küla, Valgevälja küla.

TVO pakendikotiteenus

Ragn-Sells pakendikotiteenus