Jäätmete sorteerimine

Eraldi kogutavate jäätmete nimekiri

 1. paber ja kartong;
 2. plastid;
 3. metallid;
 4. klaas
 5. pakendid;
 6. ohtlikud jäätmed;
 7. biolagunevad aia- ja haljastujäätmed;
 8. biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed;
 9. bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed;
 10. probleemtoodete jäätmed, sealhulgas romusõidukid ja nende osad;
 11. puit;
 12. tekstiil;
 13. suurjäätmed.

 

Sorteerimine

LIIGITI KOGUMISE JUHENDID

Jäätmeratas endale meisterdamiseks: EST – RUS – ENG

Pakendijäätmete sorteerimisjuhend

Pakendijäätmete sorteerimisjuhend (vene keeles)

 

Jäätmejaamad

Haapsalu linnas on olemas Keskkonnajaam, mis asub Lihula maanteel suure silla (viadukti) juures.

Haapsalu Keskkonnajaam on avatud igal ajal. Jalgvärava kaudu saab sisse.

Haapsalu Keskkonnajaama saab tasuta ära viia  ohtlikke jäätmeid:

 • Mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid
 • Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid (kodukeemia pakend)
 • Elevhõbeda lambid (luminofoorlambid, säästupirnid)
 • Värvid, liimid, vaigud
 • Patareid, akud
 • Vanad ravimid
 • Printerite tahma-, tooneri- ja tindikassetid
 • Õli- ja kütusefiltrid
 • Õli sisaldavad jäätmed

Lisaks sellele ka segapakendeid ja klaaspakendeid. NB! Koduelektroonikat ja rehve Keskkonnajaama viia ei saa.

Lisaks Keskkonnajaamale tegutseb ka Läänemaa Jäätmejaam (Kiltsi küla), kuhu on võimalik tasuta ära viia:

 • paberit ja pappi,
 • puitu(oksad),
 • vanarehve (8tk/aastas),
 • elektri- ja kodumasinaid,
 • vanu patareisid ja akusid (Fe-Ni ja Ni-Cd).

Ülejäänud jäätmed võetakse vastu vastavalt hinnakirjale: Feralmet OÜ hinnakiri

Ohtlikud jäätmed

Tavaliselt kodumajapidamises tekkivad ohtlikud jäätmed on:

 • aegunud ravimid
 • elavhõbeda kraadiklaasid
 • kodukemikaalid (torupuhastusvahendid, küünelaki eemaldid, juukselakid, õhuvärskendid jms.)
 • vanaõli, õlised kaltsud, õlifiltrid
 • värvi-, laki-, liimi- ja lahustijäägid
 • väetised ja taimekaitsevahendid
 • rotimürk jm. biotsiidid
 • kompaktlambid (ehk säästupirnid), päevavalguslambid
 • patareid ja akud

Ohtlikud jäätmed ja probleemtooted võtab vastu Läänemaa Jäätmejaam (Kiltsi küla) ja Haapsalu Keskkonnajaam (viadukti juures).

Ohtlike jäätmete ja probleemtoodete sorteerimisjuhend:

NB! Luminofoorlambid on ohtlik jääde, mis sisaldab elavhõbedat. Neid ei tohi purustada! Samamoodi on ohtlikud ka kompaktlambid (säästupirnid), sest ka need sisaldavad elavhõbedat.

Ohtlikud luminofoorlambid ja säästupirnid saab tasuta ära viia Haapsalu Keskkonnajaama. Muud pirnid võtavad vastu ka AjaO kauplused ja Konsumid ning teemapoed.

LED pirnid kuuluvad elektroonika jäätmete hulka, seega olmeprügisse viskamine keelatud. Vii need poodide kogumiskastidesse.

Läänemaa Jäätmejaam võtab luminofoorlambid tasu eest vastu (1€/kg).

Loe pirnidest!

Ehitusjäätmed

Ehitus- ja lammutusjäätmed saab sorteeritult viia Läänemaa Jäätmejaama hinnakirja alusel 165 €/tonn. Asbesti sisaldavad ehitusjäätmed (nt. eterniit) võetakse vastu sama hinnaga.

Ehitusjäätmete valdajal tuleb eraldi sorteerida nende tekkekohal immutamata ja immutatud puit, kiletamata papp ja paber, metall, mineraalsed jäätmed (sh. kivid, ehituskivid ja tellised, krohv, betoon, kips, lehtklaas jne.), raudbetoon- ja betoondetailid, kiled, ohtlikud ehitusjäätmed liikide kaupa ja muud segajäätmed.

Elektroonikajäätmed

Elektroonikajäätmete puhul kehtib seadusest tulenevalt reegel, et kui ostad midagi tehnikapoest (televiisor, arvuti, pesumasin, veekeetja jne.), siis saab oma vana sellelaadse elektroonikaromu tasuta üks-ühele vastu anda. Sama süsteem kehtib ka lambipirnidega.

Läänemaa Jäätmejaam (Kiltsi küla) võtab vana-elektroonikat tasuta vastu.

Läänemaa jäätmejaam avatud: E-R 9.00-16.00, L 9.00-14.00, P suletud.

Samuti võtab vana-elektroonikat tasu eest vastu Ragn-Sells´i plats (Lihula mnt 20, Haapsalu), mis on avatud E-R 8.00-17.00, L-P suletud.

Kortermajale pakendijäätmete tasuta vedu

Teenuse kasutamiseks tuleb kortermajal tellida endale sobiva mahuga kogumisvahend. TVO kannab kogumisvahendi tühjendamise ja pakendijäätmete käitlemise kulud. Konteineri paigaldamise ühekordse kulu, kogumisvahendi rendi (või ostu) kulu ja vajadusel lukkude/tõkete (värav, prügimaja, tabalukk) avamise kulud kannab kortermaja ise vastavalt Ragn-Sells AS hinnakirjale. Viimased tuleks täpsustada suheldes otse Ragn-Sells AS-ga. Seega kortermaja peab oma kulul ostma või rentima nõuetekohase konteineri, kuid korrektselt sorteeritud pakendijäätmete äravedu on TASUTA!

Rohkem infot TVO kodulehelt (https://www.tvo.ee/teenused/kortermaja)

Teenindatavad piirkonnad: Haapsalu linn, Jõõdre küla, Panga küla, Uuemõisa alevik.

 

Pakendikott

Eramajaomanikel on võimalik kasutada pakendikoti teenust, mis on tasuta. Teenus on hea võimalus vähendada segaolme jäätmete kogust, mille eest peaks muidu maksma. Pakendikoti teenust on võimalik tellida nii TVO kui ka Ragn-Sells AS kodulehel või helistades numbrile 60 60 439.

Teenindatavad piirkonnad: Haapsalu linn, Paralepa alevik, Uuemõisa alevik, Uuemõisa küla, Herjava küla, Kiltsi küla, Valgevälja küla.

TVO pakendikotiteenus

Ragn-Sells pakendikotiteenus